Вести

Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и проjеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2021. годину

14. јануар 2021.

Град Шабац – Градска управа града Шапца, дана 14. јануара 2021. године, објавила је Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и проjеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2021. годину. Средства за ове намене у износу од 13.000.000, 00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету града Шапца за 2021. годину. Текст конкурса објављен је у недељнику Глас Подриња, сајту града Шапца (https://sabac.rs/aktuelnosti/oglasi-i-konkursi/) и на огласној табли Градске управе.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури, те не могу учествовати у конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Конкурс се односи на проjекте из следећих области културних делатности:

  1. књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
  2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
  3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
  4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
  5. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра;
  6. филмска уметност;
  7. дигитално стваралаштво и мултимедији;
  8. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, пантомима, улична уметност и сл);
  9. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем;
  10. научноистраживачке и едукативне делатности у култури.

Конкурс за све наведене области отворен jе од 14.01.2021. године до 15.02.2021. године.