Вести

Грађани неће више плаћати прикључак на даљинско грејање

9. јануар 2020.

У улицама где је изграђена топловодна мрежа даљинског грејања, прикључак на ту мрежу убудуће ће бити бесплатан за грађане.Трошкове прикључивања сносиће ЈКП “Топлана Шабац”.Ова Одлука, коју је данас усвојило Градско веће града Шапца, односи се и на куће и на стамбене зграде, а услов је да нису више од 50 метара удаљени од постојеће топловодне мреже.Циљ градске Топлане је да се што више стамбених јединица прикључи на даљински систем грејања, а њихова очекивања су да ће то резултирати нижом ценом грејања будући да ће фиксни део трошкова, који је ставка на сваком рачуну, бити подељен на знатно више корисника.Даље се наводи да оваква пракса представља поштенији однос према грађанима јер Топлана инвестира у инфраструктуру која остаје у њеном власништву, а не у власништву грађана који су до сада плаћали трошкове изградње прикључних топловода и топлотних подстаница а затим су били обавезни да све без надокнаде пренесу у власништво Топлани. У перспективи, очекују се и еколошки бенефити ове одлуке, односно прелазак домаћинстава који се греју на нееколошка горива на даљинско грејање из Топлане.