Вести

ГРАД ШАБАЦ РАСПИСАО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

12. јула 2022.

Град Шабац расписао је Јавни конкурс за грађане за суфинансирање мера енергетске санације на територији града Шапца. Конкурс ће трајати 21 дан, тачније до 1. августа 2022. године.

,,За овај пројекат укупно је издвојено 10 милиона динара. Град је опредило средства у износу од пет милиона, a исто толико је издвојило и Министарство рударства и енергетике. Износ субвенције за грађане је 50 процената од вредности радова. Наш циљ је енергетска ефикасност, да не трошимо више енергије него што је потребно”, рекла је Ана Анђелић, начелница Одељења за општу управу.

Мере које су предвиђене овим конкурсом су замена и уградња дотрајале столарије, набавка и инсталација котлова на биомасу и гас, замена постојеће или уградња нове цевне мреже, радијатора и пратеће опреме,
набавка и уградња топлотних пумпи и
набавка и уградња соларних колектора.

,,Право на конкурс имају власници породичних кућа који имају пребивалиште на адреси за коју конкуришу, а ако нису власници потребна је сагласност власника. Уз пријаву грађани предају предрачун извођача радова којег су изабрали са листе директних корисника”, рекла је Ана Анђелић и додала да све детаљније информације, као и преузимање пријавних формулара, грађани могу преузети у Градској управи или на званичној интернет страници града Шапца.
,,Пријаве се предају путем поште или преко јединственог шалтера Градске управе. Град Шабац брине о својим суграђанима и кроз ове мере помаже при уштеди енергије као и заштити животне средине. Прошле године мере су се одлично показале, па је наш град препознао потребе својих суграђана и поново определио велика средства”, додала је Анђелић.