Вести

До 14. фебруарa рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину

11. фебруар 2020.

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Шапца обавештава обвезнике: физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2020. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину. Позивају се обвезници да сва заостала дуговања из претходног периода, по основу локалних јавних прихода, измире како би избегли поступке принудне наплате дуговања. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата. За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације.