Контролне листе инспекцијског надзора​

Контролне листе инспекцијског надзора​

Контролна листа 1.01 – ГРАДСКО ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ

Контролна листа 1.1 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Одржавање јавних бунара, чесми

Контролна листа 1.2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Одржавање шахтова и сливника

Контролна листа 1.03 – ПРЕВОЗ СТВАРИ

Контролна листа 1.3 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Обезбеђивање јавног осветљења

Контролна листа 1.04 – ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Контролна листа 1.4 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Осветљење зграда

Контролна листа 1.05 – ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ

Контролна листа 1.5 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ -Постављање светлећих натписа и клима уређаја

Контролна листа 1.06 – ЈАВНИ ПУТЕВИ

Контролна листа 1.6 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-Кафилеријска делатност

Контролна листа 1.07 – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Контролна листа 1.7 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-Одржавање и заштита површина јавне намене

Контролна листа 1.8 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ -коришћење површина јавне намене и других површина

Контролна листа 1.9 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Раскопавање површине јавне намене

Контролна листа 1.10 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Плакатирање

Контролна листа 1.11 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Уређење излога

Контролна листа 1.12 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – Пречишћавање и дистрибуција воде ЈКП Водовод-Шабац

01 Контролна листа 1

02 Контролна листа 2 по чл 145 ЗПИ

03 Контролна листа 3_ Темељи

04 Контролна листа 4_Конструкције

05 Контролна листа 5_Употребна дозвола