ВАЖЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА

ВАЖЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ГРАДА ШАПЦА

Поштовани корисници,

Градска управа града Шапца у циљу подизања квалитета услуга које пружа грађанима, ставља вам на располагање важећу планску документацију. Уколико нисте у могућности да планске документе, који су у dwf формату, отворите и прегледате у интернет претраживачу који користите не свом рачунару, потребно је да инсталирате посебан програм који можете преузети на овој страници.

Након преузимања, распакивања и инсталације наведеног програма сачувајте изабрани фајл на свом рачунару, а затим отворите у програму Autodesk Design Review 2018.

Преузмите :

ПП Шабац

(„Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 7/12)

 1. Бела Река
 2. Богосавац
 3. Бојић
 4. Букор
 5. Варна и Слатина
 6. Волујац
 7. Горња Врањска
 8. Грушић
 9. Двориште и Милошевац
 10. Десић
 11. Добрић
 12. Дреновац
 13. Дуваниште
 14. Жабар
 15. Заблаће
 16. Змињак и Скрађани
 17. Корман
 18. Криваја
 19. Липолист
 20. Мала Врањска
 21. Маови
 22. Мачвански Причиновић
 23. Метлић
 24. Миокус
 25. Мрђеновац
 26. Накучани
 27. Орашац
 28. Орид
 29. Петковица
 30. Петловача
 31. П. Метковић
 32. Предворица
 33. Прњавор
 34. Радовашница
 35. Рибари
 36. Румска
 37. Синошевић
 38. Слепчевић
 39. Табановић
 40. Церовац
 41. Цуљковић
 42. Шеварице
 43. Штитар

Рефералне карте

Текст

ПДР

01. Измена и допуна ПДР “Камичак 2 – Камењак 2-1“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 7/08)

02. ПДР “Центар 2-1“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/08)

03. Измена и допуна ПДР “Центар 2-1“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 6/10)

04. ПДР “ОБ-2“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 13/11)

07. ПДР “Унион“ („Службени лист општине Шабац“ број 22/05)

08. ПДР “Центар 7“ („Службени лист општине Шабац“ број 25/06)

  • Графички прилози
   • Оверена геодетска подлога PDF DWF
   • Извод из ППГ Шапца PDF DWF
   • Граница плана са границом јавног и осталог земљишта PDF DWF
   • План намене површина PDF DWF
   • План нивелације и регулације са планом саобраћаја PDF DWF
   • Попречни профили PDF DWF
   • План водовода и канализације PDF DWF
   • План електроенергетске мреже PDF DWF
   • План ТТ мреже PDF DWF
   • План дистрибутивне гасоводне мреже,топлификације и КДС-а PDF DWF
   • Синхрон план инсталација PDF DWF
   • План парцелације јавних површина PDF DWF
   • Спровођење плана PDF DWF
  • Текстуални део

10. Измена и допуна ПДР “Ф3-1” („Службени лист општине Шабац“ број 25/06)

11. Измена и допуна ПДР “Ф-3” („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/08)

12. ПДР за део насеља Триангл („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 6/10)

13. ПДР “Блок солидарности” у Шапцу („Службени лист општине Шабац“ број 16/05)

14. ПДР “Раскрсница Поцерске улице и пута М-19” у Шапцу („Службени лист општине Шабац“ број 6/06)

15. ПДР “Раскрсница 6.Пука и пута М-19“ („Службени лист општине Шабац“ број 6/06)

16. ПДР “Блок Х” у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 7/08)

17. ПДР “Доњи шор 1” у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/08)

18-1. ПДР “Доњи шор 2“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/08)

18-2. Измене и допуна ПДР “Доњи шор 2” у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 13/09)

19. ПДР “Доњи шор 3“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/08)

20. ПДР “Вртић Триангл“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/08)

21. ПДР “Орјентис“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 28/09)

22-1. ПДР “Подручја између обилазног пута и улица Гучевске, Чокешинске и Даворина Јенка” у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 7/08)

22-2. Измена и допуна ПДР “подручја између обилазног пута и улица Гучевске, Чокешинске и Даворина Јенка” у Шапцу(„Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 28/09)

23. ПДР “Центар 4” у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 6/10)

24. ПДР „Центар 8“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 10/13)

25. Измена и допуна ПДР „Центар 8“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 5/14)

27. ПДР „Зорка – радна зона Исток“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 4/16)

29. ПДР „Касарске ливаде 1“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 25/15)

30. ПДР „Касарске ливаде 3“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 4/16)

32. ПДР „Ново гробље“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 4/16)

33. ПДР блок „Стара четкара“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 7/17)

34. ИД ПДР-а „Мост 1“ – Изградња пословног објекта у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 18/15)

35. Измена и допуна ПДР-а „Ориентис“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 4/16)

36. ПДР „Касарске ливаде 2“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 3/17)

37. ПДР део блока „Део блока 390“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 3/17)

38. ПДР „Савапарк“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 7/17)

39. ПДР „Центар 5“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 21/17)

40. ПДР „Део блока 21“ (комплекс Аман) у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 21/17)

ПДР „Центар 1- Центар 2“ у Шапцу („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/18)

ПДР „Воћњак“ („Службени лист општине Шабац“ број 11/06)

Измена и допуна ПДР „Воћњак“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 4/13)

ПДР Инсталације водовода у блоку улица у М. Прњавору

ПДР Извориште и потисни вод М. Прњавор („Службени лист општине Шабац“ број 29/07)

Измене и допуна ПДР Извориште и потисни вод М. Прњавор („Службени лист општине Шабац“ број 13/09)

ПДР „Чеврнтија“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/08)

ПДР „Поцерски Причиновић 1 – делови улица Ђорђа Нешића и Др. Живана Јовановића“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 29/15)

ПДР „Млин Ковачевић“ у Липолисту („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 4/16)

ПДР „Млин Ковачевић“ у Штитару („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/18)

ПДР дела тока реке Думаче у КО Горња Врањска („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 4/18)

ПДР „M-Inox Construkt“ у Маовима („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 12/18)

ПДР деонице Општинског пута О-35 Грушић-Цуљковић у Грушићу кроз „Ристића малу“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 29/18)

ПГР

ПГР „Шабац“ – Ревизија („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 18/15 и 23/15)

ПГР „Поцерски Причиновић“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 17/13)

ПГР „Мишар“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 14/14)

ПГР „Јеленча“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 23/15)

ИД ПГР „Јеленча“ – прва измена („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 8/18)

ПГР „Јевремовац“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 29/15)

ПГР „Мајур“ („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 16/18)

Планови општег уређења (ПОУ)

ПОУ са елементима детаљне регулације Каменолом Волујац у Волујцу („Службени лист општине Шабац“ број 23/07)

ПОУ са елементима детаљне регулације за експлоатацију кречњака у лежишту Дуге шуме у Цуљковићу („Службени лист општине Шабац“ број 7/08)

Измена и допуна ПОУ са елементима детаљне регулације за локални пут Л-33 Мрђеновац – Орашац („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 13/09)

Измена и допуна ПОУ насеља Дреновац и Шеварице са елементима детаљне регулације („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 32/08)