Objedinjena procedura

Naslovna / Aktuelnosti / Objedinjena procedura

OBAVEŠTENJE ODELJENJA ZA URBANIZAM

18. aprila 2020.

Gradska uprava grada Šapca, Odeljenje za urbanizam, na osnovu čl. 8đ st. 3 i 4 Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), objavljuje

Obaveštavamo javnost da je ovaj Organ izdao:

 1. zaključak o odbacivanju zahteva za lokacijske uslove:
  • zahtev podnet 16.03.2020. godine, od strane Avramović Miloša i Avramović Milenka iz Pocerskog Pričinovića, preko punomoćnika Božić Radomira iz Šapca, za izgradnju poslovnog objekta, zaveden pod brojem ROP-SAB-7052-LOC-1/2020 (350-1-118/2020-11) od 03.04.2020. godine.
  • zahtev podnet 16.03.2020. godine, od strane Lazarević Ivana iz Šapca, preko punomoćnika Radomira Božića iz Šapca, za izgradnju stambenog objekta, zaveden pod brojem ROP-SAB-4160-LOCH-4/2020 (350-1-120/2020-11) od 03.04.2020. godine.
  • zahtev podnet 31.03.2020. godine, od strane Grada Šapca, preko punomoćnika Radosavljević Vladimira iz Šapca, za izgradnju vodovodne mreže za snabdevanje kompleksa “Mobi gas”, zaveden pod brojem ROP-SAB-6829-LOCH-2/2020 (350-1-140/2020-11) od 03.04.2020. godine.
  • zahtev podnet 31.03.2020. godine, od strane Gligorić Zlatomira iz Šapca, preko punomoćnika Mijatović Jasne iz Šapca, za izgradnju stambenog objekta, zaveden pod brojem ROP-SAB-8148-LOC-1/2020 (350-1-142/2020-11) od 02.04.2020. godine.
 2. rešenje o odbacivanju zahteva za građevinsku dozvolu:
  • zahtev podnet 01.04.2020. godine, od strane Jakovljević Miroslava iz Prnjavora, preko punomoćnika Grujić Jelene iz Loznice, za izgradnju stambenog objekta, zaveden pod brojem ROP-SAB-30451-CPIH-9/2020 (351-71/2020-11) od 02.04.2020. godine.

Sajt sabac.rs je trenutno u izradi. Molimo Vas da budete strpljivi. Ukoliko ne možete nešto da nađete na sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate.