Обједињена процедура

Насловна / Актуелности / Обједињена процедура

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

23. јула 2021.

Грaдскa упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 6. и 7. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник РС бр. 72/09, 81/09-испрaвкa, 64/10-oдлукa УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлукa УС, 50/13-oдлукa УС, 98/13-oдлукa УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), oбjaвљуje:

23.07.2021

Рефлекс_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Недељковић Љубица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јеремић Драган и Јасмина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Векић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бошковић Томислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

14.07.2021

Марковић Радивој_Решење о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

INOT_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

13.07.2021

Стојановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СПЦ Епархија Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мирковић Горан И Др_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гератовић Љупко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Kунаица Душица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.07.2021

Ранковић Предраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пантић Љубица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Драгојевић Бранинир_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Бајић Видосава_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Андрић Биљана_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

08.07.2021

Недељковић Љубица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мутавџић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ГРАД котларница за ОШ Накучани_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.07.2021

Обреновић Милорад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Џепина Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Лазаревић Александра_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Исаковић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.07.2021

Наука и пракса__Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Живковић Светлана_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЕД Лозница__Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ДДМ 015 Милосављевић__Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Давидовић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Арсовић Андреја__Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

02.07.2021

Markovic i Milicevic_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ED SABAC_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

01.07.2021

Игњатовић Јелена и Алекса_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova

Завађа Славиша_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole

Гајић Драгица_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole

Frohnert Драгана_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova

29.06.2021

Грубјешић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

25.06.2021

Кузмановић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

24.06.2021

Додић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Давидовић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.06.2021

Милутиновић Татјана_закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Jосиповић Огњен_Закључк о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.06.2021

Каман Марко_закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Игњатовић Владимир_закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.06.2021

СЕТ ГРЕЕН Тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Котарчевић Илија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.06.2021

Лучић Сретен_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Будимировић Иван и Јовановић Наталија_Закључак о одбацивању захтев аза издавање локацијских услова

16.06.2021

МИС Транспорт_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Електровод_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

14.06.2021

Старчевић Станко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.06.2021

Ранковић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

НО-КАЧИ_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

09.06.2021

Исаиловић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Вилотић Надежда_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

08.06.2021

Јевтић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

07.06.2021

Унитед аллој- тецх Еуропе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СЦП Пројект_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.06.2021

Ранковић Ненад_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

03.06.2021

Санадер Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ерић Боривој_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Техничка школа_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вулетић Катарина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

02.06.2021

Топузовић Станисава_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Галеб Метал Пак_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

01.06.2021

Бајаловић Раденко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

28.05.2021

Раденовић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Кунаица Душица_Закључак о одбацивању захетва за издавање локацијских услова

27.05.2021

Антић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

26.05.2021

Смрзлић Милован_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Ракић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

25.05.2021

Топузовић Станисава_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Игњатовић Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

24.05.2021

Лазић Данијела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП Елктродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145

21.05.2021

Срнић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пантелић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Микић Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Исаиловић Слобода_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.05.2021

Лама Луми_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП Србијагас_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.05.2021

Раденовић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Димитрић Ђорђе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.05.2021

Ђурић Младен и Марина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Агроминос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.05.2021

Чачић Нинко_закључак о одбацивању захтева за издавање локацијскух услова

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ивковић Радушко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.05.2021

Прица Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

07.05.2021

Павловић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавње употребне дозволе

Глигорић Златомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

АврићСветислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

06.05.2021

Картонвал_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јанчић Марко и Ивона_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

29.04.2021

Пантелић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аграр Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.04.2021

Стошић Марко и Тамара_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Савић Светолик_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Марковић Стевановић_закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град за Техничку школу_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вулетић Катарина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.04.2021

Арсеновић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.04.2021

Југокоп Подриње_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јованић Милош и Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

23.04.2021

Томић Мирослав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Глигорић Златомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.04.2021

Ћосић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стошић Марко и Тамара_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Прица Милош и Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Петровић Илија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алимпић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алексић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.04.2021

Стошић Тамара и Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Плавић Ибро_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јевтић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ингсофт 2009_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вуковић Јован_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

20.04.2021

Петровић Зорица_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ОДС Електродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јовановић Миленко_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Васић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

15.04.2021

Косановић Младенка_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Драгићевић Бранислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

14.04.2021

Савро_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Луковва_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

12.04.2021

Лазић Данијела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.04.2021

Маринковић Душко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Алексић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.04.2021

Тодоровић Златомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

07.04.2021

Флекс Поинт_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

СЕТ Греен тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

06.04.2021

Бор Мајур и Александра Лазаревић_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

05.04.2021

Ђерић Раденко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.04.2021

Росић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

31.03.2021

Фаворит_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

30.03.2021

ПЗП Ваљево_Закључак о одбацивању захтева за идавање локацијских услова

Милутиновић Татјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ИНОТ_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Агроминос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.03.2021

Шакан Милорад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Чачић Нинко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Прица Милош и Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Милица Црњански_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ 015_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.03.2021

СЕТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.03.2021

Стошић Тамара и Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Систем лукс_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Плавић Ибро_Закључак о одбацивању захетва за издавање локацијских услова

Мирковић Горан и други_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Галеб Метал Пак_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

24.03.2021

Трифуновић Љубиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Комненовић Зорка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Трифуновић Љубиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

23.03.2021

Унипласт Србија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Радосављевић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОДС ЕПС Дистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавањелокацијских услова

Кунаица Душица_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јанковић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Ђорђић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

22.03.2021

Грујић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бошковић Стефан_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

19.03.2021

Лазић Чедо_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац _Техничка школа_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

18.03.2021

Петровић Верољуб_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

17.03.2021

Урукало Предраг_Закључак о одбацивању локацијских услова

Гладовић Валентина и Предраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.03.2021

Новохем_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Грос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.03.2021

Прица Јовица_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Луковва_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Копинг_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

11.03.2021

Павловић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Машин електро_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Душан Обрадовић код Глуваћа_Закључак о дбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бошковић Стојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Баћановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

10.03.2021

Чавић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Стошић Марко и Тамара_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Никол_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.03.2021

Луна стан_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

05.03.2021

Јовановић Зорица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ИНОТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

03.03.2021

Павловић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.03.2021

Тадић Лазар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Новковић Михаљ_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Кулезић Драгић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.02.2021

Стошић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Симић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазић Чедо_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Бекић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

25.02.2021

Ракић Драгица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мијушковић Звонко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.02.2021

Гладовић Валентина и Предраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гавриловић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

22.02.2021

Луна стан доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.02.2021

Нафос_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лазић Чедо_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Агроминос_Закључак о одбацицању захтева за издавање локацијских услова

17.02.2021

Српска православна црква_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Росић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павловић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Младеновић Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Александровић Александра_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.02.2021

Лазаревић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Зорка керамика_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.02.2021

Пантелић Живанко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.02.2021

Предузеће Агроминос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.02.2021

ВИП Мобиле_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

03.02.2021

Предузеће СЕТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОТП Медик_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

29.01.2021

Српска православна црква_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Предузеће ИНОТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вујовић Љубомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

28.01.2021

Мими Ж_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазаревић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бекић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

27.01.2021

Предузеће СЕТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јанковић Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

26.01.2021

Чавић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Балкан 2001_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.01.2021

СЕТ Греен тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ОТП Медиц_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

22.01.2021

Суботић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Миливојевић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Мастер Новоградња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дрндаревић Ђорђе и Вања_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

18.01.2021

Гајић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.01.2021

Николић Жељко и Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОДС Дистрибуција Београд Огранак Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Саватић Светислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.01.2021

Јевтић Дарко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јелесић Никола и Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Српска православна црква_ Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.12.2020

Марковић Душан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.12.2020

Пешић Ивана_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозвпле

ЈКП Водовод_ул Маричка_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Јарачких жртава_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Змај Јовина_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Дринске дивизије_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.12.2020

DAZDAREVIC RANKOVIC YASMINA – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Којић Ненад и Ивана – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лукић Зоран – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

РТЦ – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

MACVA FRUIT – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Димитрић Предраг – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазаревић Александра – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ранкић Жарко – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Тадић Славиша – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Водовод Шабац – Доситејева – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – др. Адама Винавера – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Јарачких жртава – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Јеле Спиридоновић Савић – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Маричка – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Проте Смиљанића – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Радничка – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Сремска – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Младеновић Владимир – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Кнез д.о.о. – Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Митровић Дејан – Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

OTP MEDIC – Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе

14.12.2020.

ЕПС Дистрибуција огранак Дистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ_Варна 2

ЈКП Водовод: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ_Дринска улица

Кухн Миланка: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Милинковић Даринка: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Даница: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Предузеће Картонвал: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

08.12.2020.

Гладовић Зоран: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Жмурић Станисава: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Предузеће Цонсериа Пасубио СПА: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Тешић Дејан: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Томић Ружа: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.12.2020.

Васић Драгица: Захтев за одбацивање захтева за издавање упоребне дозволе

ЈКП Водовод Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ОДС ЕПС Дистрибуција огранаг Електродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању зхтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Предузеће Луковва Београ: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Предузеће Нафос: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Робно транспортни центар АД Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

03.12.2020.

Миловановић Милан: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Тривуновић Милица: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

02.12.2020.

Иванковић Марин: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ОДС ЕПС Дистрибуција огранак Електродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Предузеће Картонвал доо: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.12.2020.

Будимировић Иван и Јовановић Наталија: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СЕТ Греен тецхнологи:  Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

30.11.2020.

Ђокић Милета: Закључак о одбацивању захтева за издавање граћевинске дозволе

Бранковић Јовановић Тодић Сарић: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Живанић Момир и Љиљана: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских условаZivanic Momir i Ljiljana odbacen O1

Недељковић Миланка: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Томић Ружа: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.11.2020.

Јевтић Зоран: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ројал Импекс: Закључак о одбацивању захтева по чл 145 ЗПИ

24.11.2020.

Ерић Радислав: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ОДС ЕПС Дистрибуција ДОО Београд огранак Елктродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

23.11.2020.

Алексић Славиша: Захтев за одбацивање захтева за издавање локацијских услова

Ђермановић Даница: Захтев за одбацивање захтева за издавање употребне дозволе