Услуге

У прилици сте да користите услужни сервис града Шапца, уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Захтеви и обрасци

Обрасце за регистрацију стамбених заједница погледајте ОВДЕ.

Захеве Одељења локалне пореске аднинистрације погледајте ОВДЕ.

Захтеве Одељења за урбанизам погледајте ОВДЕ.

Електронско подношење захтева за грађење

У Одељењу за општу управу подносе се следећи захтеви:

Захтев за исправку грешке у матичним књигама

Захтев за издавање извода из матичних књигa и уверења из књиге држављана

Зaхтев за издавање потврде о издржавању

Зaхтев за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција

Захтев за издавање уверења – потврде из бирачког списка

Зaхтев за издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција

Захтев за издавање уверења из матичних књига

Зaхтев за издавање уверења о породичном стању

Захтев за издавање уверења о способности ступања у брак

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих

Зaхтев за основни упис у матичну књигу рођених

Зaхтев за основни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за признање очинства

Захтев за промену личног имена

Захтев за промену презимена детета

Захтев за промену презимена супружника

Захтев за пружање правне помоћи

Захтев за разгледање и преписивање списа предмета

Упис промена података у јединствени бирачки списак

Захтев за упис у јединствени бирачки списак

Захтев за упис у матичну књигу рођених/венчаних/умрлих на основу исправе иностраног органа

Зaхтев за упис у матичну књигу венчаних

Захтев за увид у матичне књиге и књиге држављана

Зaхтев за закључење брака ван нарочито одређене службене просторије


У Одељењу за инспекцијске и комунално стамбене послове подносе се следећи захтеви:

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ТРЕТМАН У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД У ПОГЛЕДУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА

ЗАХТЕВ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПОТРЕБИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕНДЕ, НАДСТРЕШНИЦЕ, РЕКЛАМНОГ ПАНОА, КЛИМА УРЕЂАЈА ИЛИ НАТПИСА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ РЕКЛАМНИХ ПАНОА ЗА ЛОКАЛЕ У ПАСАЖУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О МОГУЋНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК У ЗОНУ ЗАБРАЊЕНУ ЗА КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ПРЕКО 3 ТОНЕ НОСИВОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК У ПЕШАЧКУ ЗОНУ - СТАНОВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК У ПЕШАЧКУ ЗОНУ - СНАБДЕВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА - ПРАВНО ЛИЦЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА - ПРЕДУЗЕТНИК

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТАКСИ ВОЗАЧА

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕГЛЕДУ ТАКСИ ВОЗИЛА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНОГ ПАНОА НА ТАКСИ ВОЗИЛУ

ЗАХТЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ НА ЛИСТУ ЧЕКАЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ОВЕРУ РЕДА ВОЖЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛИМА НА ТРГ ШАБАЧКИХ ЖРТАВА

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ СТАНА

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ СТАНА - НОСИОЦИ СТАНАРСКОГ ПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ СТАНА

ЗАХТЕВ ЗА УПИС СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

ЗАХТЕВ ЗА РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

ЗАХТЕВ ЗА ИСЕЉАЈ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ - СУКОРИСНИЦИ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА


Захтеви и обрасци који се користе у процедурама које се спроводе у Одељењу за друштвене делатности:

Захтев за пребацивање средстава - Конкурс из области културе

Захтев за пребацивање средстава - Конкурс из области спорта (преко 3.000.000,00) динара

Захтев за пребацивање средстава - Конкурс из области спорта (испод 3.000.000,00 динара)

Захтев, иницијативу Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику за покретање поступка процене

Захтев за издавање потврде (за избегла лица)

Захтев за накнаду трошкова превоза ученика средњих школа

Захтев за новчану накнаду за рођење детета

Захтев за престанак статуса избеглог лица

Захтев за промену места боравка за избегло лице

Захтев за рефундацију трошкова сахране за умрлог

Захтев за бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места за ОСИ

Захтев за борачки додатак

Захтев за замену ортопедских помагала

Захтев за издавање налога за израду ортопедских помагала

Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину

Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала

Захтев за признавање права на накнаду погребних трошкова

Захтев за признавање права на личну инвалиднину

Захтев за једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида

Захтев за помоћ у случају смрти корисника права на МНП

Захтев за издавање уверења са потврдом о примањима

Захтев за издавање уверeња

Захтев за признавање права на месечно новчано примање

Захтев за утврђивање новог процента војног инвалидитета

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
23. Август 2017.

Радови у улици Грмићска број 15

ЈКП „Топлана-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу у улици Грмићска број 15, због прикључења објекта на дистрибутивну гасну мрежу, у периоду од 22.8. до 31.8.2017. ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'