Услуге

У прилици сте да користите услужни сервис града Шапца, уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Захтеви и обрасци

Обрасце за регистрацију стамбених заједница погледајте ОВДЕ.

Захеве Одељења локалне пореске аднинистрације погледајте ОВДЕ.

Захтеве Одељења за урбанизам погледајте ОВДЕ.

Електронско подношење захтева за грађење

У Одељењу за општу управу подносе се следећи захтеви:

ГС_1 - Основни упис у МКР

ГС_2 - Упис у МКР промена у личном стању грађана

ГС_3 - Упис у МКР на основу исправе иностраног органа

ГС_4 - Упис у матичну књигу венчаних

ГС_5 - Уверење о способности за ступање у брак

ГС_6 - Упис у МКВ на основу исправе иностраног органа

ГС_7 - Основни упис и МКУ

ГС_8 - Упис у МКУ промена у личном статусу грађана

ГС_9 - Упис у МКУ на основу исправе иностраног органа

ГС_10 - Увид у матичне књиге и књигу држављана

ГС_11 - Упис лица у јединствени бирачки списак

ГС_12 - Упис промена података у ЈБС

ГС_13 - Издавање потврде о бирачком праву

ГС_14 - Издавање извода из МК

ГС_15 - Издавање извода из МК намењених иностранству

ГС_16 - Издавање уверења из матичних књига

ГС_17 - Уверење о чињеницама - службена евиденција

ГС_18 - Уверење или друга исправа о којима се не води сл. евиденција

ГС_19 - Уверење о држављанству

ГС_20 - Признавање очинства

ГС_21 - Одређивање личног имена детета и уписивање у МКР

ГС_22 - Промена личног имена

ГС_23 - Састављање записника о враћању презимена после развода брака

ГС_25 - Исправка грешке у матичним књигама

ГС_28 - Уверење о издржавању намењено за употребу у иностранству

ГС_30 - Изјава о породичном стању (за иностранство)

ГС_32 - Разгледање и преписивање списа предмета

ГС_33 - Пружање правне помоћи

Захтев за закључење брака ван службене просторије

Захтев за промену презимена детета

Исправка грешке у књизи држављана

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

У Одељењу за инспекцијске и комунално стамбене послове подносе се следећи захтеви:

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ТРЕТМАН У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД У ПОГЛЕДУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА

ЗАХТЕВ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПОТРЕБИ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕНДЕ, НАДСТРЕШНИЦЕ, РЕКЛАМНОГ ПАНОА, КЛИМА УРЕЂАЈА ИЛИ НАТПИСА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ РЕКЛАМНИХ ПАНОА ЗА ЛОКАЛЕ У ПАСАЖУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О МОГУЋНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК У ЗОНУ ЗАБРАЊЕНУ ЗА КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА ПРЕКО 3 ТОНЕ НОСИВОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК У ПЕШАЧКУ ЗОНУ - СТАНОВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК У ПЕШАЧКУ ЗОНУ - СНАБДЕВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА - ПРАВНО ЛИЦЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА - ПРЕДУЗЕТНИК

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТАКСИ ВОЗАЧА

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕГЛЕДУ ТАКСИ ВОЗИЛА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНОГ ПАНОА НА ТАКСИ ВОЗИЛУ

ЗАХТЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ НА ЛИСТУ ЧЕКАЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ОВЕРУ РЕДА ВОЖЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛИМА НА ТРГ ШАБАЧКИХ ЖРТАВА

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ СТАНА

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ СТАНА - НОСИОЦИ СТАНАРСКОГ ПРАВА

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ СТАНА

ЗАХТЕВ ЗА УПИС СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

ЗАХТЕВ ЗА РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

ЗАХТЕВ ЗА ИСЕЉАЈ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ - СУКОРИСНИЦИ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА


Захтеви и обрасци који се користе у процедурама које се спроводе у Одељењу за друштвене делатности:

Захтев за пребацивање средстава - Конкурс из области културе

Захтев за пребацивање средстава - Конкурс из области спорта (преко 3.000.000,00) динара

Захтев за пребацивање средстава - Конкурс из области спорта (испод 3.000.000,00 динара)

Захтев, иницијативу Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику за покретање поступка процене

Захтев за издавање потврде (за избегла лица)

Захтев за накнаду трошкова превоза ученика средњих школа

Захтев за новчану накнаду за рођење детета

Захтев за престанак статуса избеглог лица

Захтев за промену места боравка за избегло лице

Захтев за рефундацију трошкова сахране за умрлог

Захтев за бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места за ОСИ

Захтев за борачки додатак

Захтев за замену ортопедских помагала

Захтев за издавање налога за израду ортопедских помагала

Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину

Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала

Захтев за признавање права на накнаду погребних трошкова

Захтев за признавање права на личну инвалиднину

Захтев за једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида

Захтев за помоћ у случају смрти корисника права на МНП

Захтев за издавање уверења са потврдом о примањима

Захтев за издавање уверeња

Захтев за признавање права на месечно новчано примање

Захтев за утврђивање новог процента војног инвалидитета

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
14. Новембар 2018.

Водовод изводи радове на Цветном тргу

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Водовод-Шабац“, Шабац, вршити раскопавање површине јавне ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'