Градска власт

Подаци о надлежностима, саставу, структури и сл. у органима Града

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Скупштина града Шапца броји 69 одборника који су изабрани на локалним изборима, на 4 године.

Скупштина града, у складу са законом:

1) доноси Статут града и пословник Скупштине града;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) доноси програм развоја Града и појединих делатности;
5) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом Града и врши надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
10) бира и разрешава председника Скупштине и заменикe председника Скупштине;
11) поставља и разрешава заменика секретара Скупштине;
12) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа;
13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, и регионалном просторном плану;
18) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
20) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
21) информише јавност о свом раду;
22) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
23) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа чији је оснивач;
24) разматра годишњи извештај заштитника грађана.
25) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
26) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
27) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА

Немања Пајић, рођен 19.06.1979. године у Шапцу. Завршио је Основну школу “Николај Велимировић” и Мединцинску школу “Др Андра Јовановић” у Шапцу. Дипломирао је на Технолошком факултету у Новом Саду.
Од 2006. до 2012. године је радио у “Хемофарм” АД Вршац, након чега ступа на дужност заменика градоначелника Шапца.
Председник је Покрета “Западна Србија”.
Говори енглески језик.
Ожењен је и отац двоје деце.

Контакт подаци:
Војводе Мишића 18/А 6, 15000 Шабац
тел: 015/ 346-381ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА:

Продан Панић, рођен 24.9.1971. године у Накучанима, где и сада живи. По занимању је пољопривредник и тиме се бави 25 година. Ожењен, отац петоро деце.

Контакт подаци:
Војводе Мишића 18/А 6, 15000 Шабац
тел: 015/ 346-381

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА ШАПЦА:

Златко Ранковић, дипломирани правник

Контакт подаци:
Војводе Мишића 18/А 6, 15000 Шабац
тел: 015/ 346-381

Списак одборника Скупштине града Шапца можете погледати овде.

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
10. Јануар 2019.

Радови у улици Николе Пашића

ЈКП Топлана-Шабац врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Николе Пaшића број 22 ради прикључка објектата на диструбутивну гасну мрежу у периоду од 15. јануара до 30. априла 2019. године, обавезу да раскопану ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'