Градска власт

Подаци о надлежностима, саставу, структури и сл. у органима Града

Градско веће

Чланови градског већа града Шапца:


1. Игор Марсенић, дипломирани сликар

2. Светозар Марковић, дипломирани економиста

3. Салко Карадаревић, економиста

4. Др Милутин Икодиновић

5. Драган Николић, професор физичке културе

6. Божидар Катић, дипломирани правник

7. Наташа Радовановић, дипломирани правник

8. Стефан Јовановић, правни техничар

9. Славиша Костадиновић, дипломирани правник

10. Зоран Бортић, инжењер прехрамбене технологије

11. Предраг Вујковић, дипломирани инжењер менаџментаНадлежност Градског већа:

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4) врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком, које доноси Скупштина града;

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;

7) поставља и разрешава начелника Градске управе;

8) доноси пословник о раду на предлог градоначелника;

Градоначелник је председник Градског већа, представља Градско веће, сазива и води његове седнице.

Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.

Градоначелник је дужан да обустави од примене акт Градског већа за који сматра да није сагласан закону.

132. седница Градског већа града Шапца 09.05.2019. године

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
20. Мај 2019.

Раскопавања у улици војводе Мишића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Водовод-Шабац" вршити раскопавање површине јавне намене тротоара од бехатона, у улици ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'