Градска власт

Подаци о надлежностима, саставу, структури и сл. у органима Града

Буџетска инспекција града Шапца

ОДЛУКОМ О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА уређује се њен рад, овлашћења као и друга питања од значаја за обављање послова Службе буџетске инспекције града Шапца. Служба је надлежна за спровођење инспекције над: - директним и индиректним корисницима средстава буџета града Шапца; - јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; - правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др. Служба обавља послове који се односе на контролу примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране субјеката над којима се врши контрола из члана 2. ове одлуке. Служба је независна и самостална у раду. Служба организује свој рад на начин којим обезбеђује примену методологије за послове инспекције, коју утврђује министар за финансије, у складу са законом. Служба врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 2. ове одлуке, са циљем да утврди да ли су средства наменски и законито коришћена. Служба има приступ свим документима, извештајима, информацијама и подацима потребним за обављање контроле материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава од стране субјеката над којима се врши контрола. Служба има право увида у документацију о послу који је предмет контроле и код других правних лица, учесника у том послу. Средства за финансирање рада Службе обезбеђују се у буџету Града. У обављању послова Служба је обавезна да чува тајност службених и пословних податка у складу са законом, овом одлуком и другим прописима. Послови контроле, у складу са овом одлуком, обављају се у складу са Програмом рада Службе који утврђује Градоначелник на предлог главног буџетског инспектора као руководиоца Службе.


Контакт подаци:

Драгица Трнинић, буџетски инспектор
Војводе Мишића 18/А 6, 15000 Шабац
тел: 015/ 346-381, 015/347-177
мејл адреса: dragica.trninic@sabac.org


ДОКУМЕНТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕПишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
10. Јануар 2019.

Радови у улици Николе Пашића

ЈКП Топлана-Шабац врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Николе Пaшића број 22 ради прикључка објектата на диструбутивну гасну мрежу у периоду од 15. јануара до 30. априла 2019. године, обавезу да раскопану ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'