Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Служба буџетске инспекције града Шапца

ОДЛУКОМ О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА уређује се њен рад, овлашћења као и друга питања од значаја за обављање послова Службе буџетске инспекције града Шапца. Служба је надлежна за спровођење инспекције над: - директним и индиректним корисницима средстава буџета града Шапца; - јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода; - правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др. Служба обавља послове који се односе на контролу примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране субјеката над којима се врши контрола из члана 2. ове одлуке. Служба је независна и самостална у раду. Служба организује свој рад на начин којим обезбеђује примену методологије за послове инспекције, коју утврђује министар за финансије, у складу са законом. Служба врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 2. ове одлуке, са циљем да утврди да ли су средства наменски и законито коришћена. Служба има приступ свим документима, извештајима, информацијама и подацима потребним за обављање контроле материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава од стране субјеката над којима се врши контрола. Служба има право увида у документацију о послу који је предмет контроле и код других правних лица, учесника у том послу. Средства за финансирање рада Службе обезбеђују се у буџету Града. У обављању послова Служба је обавезна да чува тајност службених и пословних податка у складу са законом, овом одлуком и другим прописима. Послови контроле, у складу са овом одлуком, обављају се у складу са Програмом рада Службе који утврђује Градоначелник на предлог главног буџетског инспектора као руководиоца Службе.


Контакт подаци:

Драгица Трнинић, буџетски инспектор
Војводе Мишића 18/А 6, 15000 Шабац
тел: 015/ 346-381, 015/347-177
мејл адреса: dragica.trninic@sabac.org


ДОКУМЕНТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
20. Мај 2019.

Раскопавања у улици војводе Мишића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Водовод-Шабац" вршити раскопавање површине јавне намене тротоара од бехатона, у улици ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'