Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Просторни план подручја посебне намене планине Цер

20. Фебруар Просторни план подручја посебне намене планине Цер

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ДА ЈЕ У ТОКУ РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПЛАНИНЕ ЦЕР

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене планине Цер, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 78/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 20. фебруара 2018. године до 6. марта 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Шапца и Лознице.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 6. мартом 2018. године.

НАПОМЕНА

Елаборат за потребе раног јавног увида поводом израде Просторног плана подручја посебне намене планине Цербиће изложен на рани јавни увид у трајању од 15 дана,од 20. фебруара 2018. године до 6. марта 2018. године. у дигиталном облику на интернет страни www.sabac.rs. Предметни елаборат ће такође бити изложен на другом спрату у просторијама Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, ул Господар Јевремова бр.6.

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаном облику на јединственом шалтеру Градске управе града Шапца у току трајања раног јавног увида, закључно са 6. мартом 2018. године. Службенa лицa Градске управе града Шапца, Одељења за урбанизамдаваће основне информације о планским решењима, свим заинтересованим лицима, у времену од 10:00 до 12:00 часова.

Материјал за јавни увид:

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
16. Март 2020.

Забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића

Обавештавамо грађане да ће бити забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића у Шапцу, од раскрснице са Улицом Војислава Илића до раскрснице са Улицом Леонарда Да Винчија, у ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'