Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

План детаљне реулације “Сеоско гробље” у Мачванском Причиновићу

15. Август План детаљне реулације “Сеоско гробље” у Мачванском Причиновићу

У складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и чл.37-44 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/2019), Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам, ставља на

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕУЛАЦИЈЕ “СЕОСКО ГРОБЉЕ” У МАЧВАНСКОМ ПРИЧИНОВИЋУ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.08.2019. до 29.08.2019. године, закључно, у просторијама ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам на првом спрату, Улица Карађоређева бр. 27.

Службенa лицa ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам даваће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, свим заинтересованим лицима, понедељком, средом и петком од 10 до 12 часова.

Предмет раног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Елаборат за потребе раног јавног раног увида за Плана детаљне реулације “Сеоско гробље” у Мачванском Причиновићу биће изложен на рани јавни увид и у просторијама ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам на првом спрату, Улица Карађоређева бр. 27. сваког радног дана, у току трајања раног јавног увида.

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаном облику у просторије ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам , у току трајања раног јавног увида, закључно са 29.08.2019. године.Материјал за јавни увид:

Елаборат за Плана детаљне реулације “Сеоско гробље” у Мачванском Причиновићу

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
16. Март 2020.

Забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића

Обавештавамо грађане да ће бити забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића у Шапцу, од раскрснице са Улицом Војислава Илића до раскрснице са Улицом Леонарда Да Винчија, у ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'