Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу објекта за складиштење и чување воћа и поврћа на кат.п.бр. 3097 КО Прњавор, Град Шабац

25. Децембар ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу објекта за складиштење и чување воћа и поврћа на кат.п.бр. 3097 КО Прњавор, Град Шабац


Т Е К С Т О Г Л А С АУ складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013-одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и чл.37-42 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.32/2019), Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, ставља на


Р А Н И Ј А В Н И У В И Д


ЕЛАБОРАТ ЗА ПОТРЕБЕ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3097 КО ПРЊАВОР, ГРАД ШАБАЦ


Рани јавни увид, у трајању од 15 дана, одржаће се од 26.12.2019. до 9.1.2020. године, закључно, у просторијама ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам на првом спрату у Карађоређевoj улици бр. 27, где ће бити изложен Елаборат за потребе раног јавног увида, сваког радног дана, у току трајања раног јавног увида.

Службенa лицa ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам даваће потребне информације и стручну помоћ у вези са општим циљевима, сврхом израде плана и ефектима планирања, као и евентуалним давањем примедби и сугестија, свим заинтересованим лицима, понедељком, средом и петком од 10 до 12 часова.

Елаборат за потребе раног јавног за израду Плана детаљне регулације за изградњу објекта за складиштење и чување воћа и поврћа на катастарској парцели број 3097 КО Прњавор, Град Шабац биће изложен на рани јавни увид и у дигиталном облику на интернет страни www.sabac.rs.

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаном облику у просторије ЈП „Инфраструктура“ Шабац, Служба за просторно планирање и урбанизам на првом спрату у Карађорђевој улици бр. 27. у току трајања раног јавног увида, закључно са 9.1.2020. године.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ШАПЦА


PDR Samurovic RJU.pdf

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
16. Март 2020.

Забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића

Обавештавамо грађане да ће бити забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића у Шапцу, од раскрснице са Улицом Војислава Илића до раскрснице са Улицом Леонарда Да Винчија, у ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'