Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Измена и допуна Плaнa генералне регулације "Јеленча" (друга измена)

25. Децембар Измена и допуна Плaнa генералне регулације

У складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013-одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014 и 145/2014) и чл.36-43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр.64/2015), Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам, Одсек за урбанизам и грађевинарство, ставља на

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЈЕЛЕНЧА" - ДРУГА ИЗМЕНА

Рани јавни увид, у трајању од 15 дана, одржаће се од 05.01.2018. до 19.01.2018. године, закључно, у просторијама ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам на првом спрату, Улица Карађоређева бр. 27.

Службенa лицa ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам даваће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, свим заинтересованим лицима, понедељком, средом и петком од 10 до 12 часова.

Предмет раног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађења на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Елаборат за потребе раног јавног раног увида за Измену и допуну Плана детаљне регулације "Јеленча" - друга измена биће изложен на рани јавни увид и у просторијама ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам на првом спрату, Улица Карађоређева бр. 27. сваког радног дана, у току трајања раног јавног увида.

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаном облику у просторије ЈП «Инфраструктура» Шабац-Шабац, Сектор за изградњу, Служба за просторно планирање и урбанизам , у току трајања раног јавног увида, закључно са 19.01.2018. године.Материјал за јавни увид:

Елаборат за Измену и допуну Плана детаљне регулације "Јеленча" - друга измена

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
16. Март 2020.

Забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића

Обавештавамо грађане да ће бити забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића у Шапцу, од раскрснице са Улицом Војислава Илића до раскрснице са Улицом Леонарда Да Винчија, у ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'