Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Прописи

03. Новембар Прописи

Одељење за општу управу у оквиру своје надлежности, примењује следеће прописе:

1. Закон о државној управи (“Сл гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)

2. Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/07, 83/14 и др. Закони)

3. Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. Гласник РС” бр. 30/10)

4. Закон о општем управном поступку (“Сл гласник РС” бр. 18/2016)

5. Закон о печату државних и других органа (“Сл гласник РС” бр. 101/2007)

6. Закон о избоду народних посланика (“Сл гласник РС” бр. 35/00, 57/03, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2011 и 104/2009 - др. Закон)

7. Закон о матичним књигама (“Сл. гласник РС” бр. 20/09 и 145/14)

8. Закон о држављанству РС (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 90/07)

9. Закон о јавном бележништву ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015)

10. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС” бр. 93/14 и 22/15)

11. Породични закон ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015)

12. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)

13. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 80/92, 45/2016 и 98/2016)

14. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 10/93, 14/93 - испр., 67/2016 и 3/2017)

15. Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања("Сл. гласник РС", бр. 44/93)

16. Упутство о начину ажурирања бирачких спискова (“Сл. гласник РС” бр. 42/00 и 118/03)

17. Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (“Сл. гласник РС” бр. 109/09, 4/10, 1010, 25/11, 5/13 и 94/13)

18. Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденције о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству (“Сл. гласник РС” бр.22/05; 84/05, 121/07)

19. Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству (“Сл. гласник РС” бр. 15/10, 102/11)

20. Статут града Шапца (“Сл. лист града Шапца” бр. 32/08 и 33/16)

21. Одлука о организацији Градске управе града Шапца (“Сл. лист града Шапца” 40/08, 20/09,22/14, 4/16, 24/16 и 30/16)

22. Одлука о утврђивању граница месних заједница на подручју општине (“Сл. лист општине Шабац” бр. 12/66 и 13/79)

23. Одлука о матичним подручјима на територији града Шапца (“Сл. гласник РС” бр. 101/16)

24. Одлука о месним заједницама (“Сл. лист града Шапца” бр. 4/16)

25. Правилник о условима и начину уступања на коришћење просторија Градске куће у Шапцу, у ул. Војводе Мишића бр. 11

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
15. Март 2018.

Прекид испоруке топлотне енергије

Због цурења на вреловоду на локацији укрштања улица Карађорђева и Масарикова (тротоар испред старог СДК), ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац прекинуло је испоруку топлотне енергије на ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'