Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Прописи

03. Новембар Прописи

Одељење за општу управу у оквиру своје надлежности, примењује следеће прописе:

1. Закон о државној управи (“Сл гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)

2. Закон о локалној самоуправи (“Сл гласник РС” бр. 129/07, 83/14 и др. Закони)

3. Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Сл. Гласник РС” бр. 30/10)

4. Закон о општем управном поступку (“Сл гласник РС” бр. 18/2016)

5. Закон о печату државних и других органа (“Сл гласник РС” бр. 101/2007)

6. Закон о избоду народних посланика (“Сл гласник РС” бр. 35/00, 57/03, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2011 и 104/2009 - др. Закон)

7. Закон о матичним књигама (“Сл. гласник РС” бр. 20/09 и 145/14)

8. Закон о држављанству РС (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 90/07)

9. Закон о јавном бележништву ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015)

10. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС” бр. 93/14 и 22/15)

11. Породични закон ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015)

12. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)

13. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 80/92, 45/2016 и 98/2016)

14. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 10/93, 14/93 - испр., 67/2016 и 3/2017)

15. Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања("Сл. гласник РС", бр. 44/93)

16. Упутство о начину ажурирања бирачких спискова (“Сл. гласник РС” бр. 42/00 и 118/03)

17. Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (“Сл. гласник РС” бр. 109/09, 4/10, 1010, 25/11, 5/13 и 94/13)

18. Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденције о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству (“Сл. гласник РС” бр.22/05; 84/05, 121/07)

19. Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству (“Сл. гласник РС” бр. 15/10, 102/11)

20. Статут града Шапца (“Сл. лист града Шапца” бр. 32/08 и 33/16)

21. Одлука о организацији Градске управе града Шапца (“Сл. лист града Шапца” 40/08, 20/09,22/14, 4/16, 24/16 и 30/16)

22. Одлука о утврђивању граница месних заједница на подручју општине (“Сл. лист општине Шабац” бр. 12/66 и 13/79)

23. Одлука о матичним подручјима на територији града Шапца (“Сл. гласник РС” бр. 101/16)

24. Одлука о месним заједницама (“Сл. лист града Шапца” бр. 4/16)

25. Правилник о условима и начину уступања на коришћење просторија Градске куће у Шапцу, у ул. Војводе Мишића бр. 11

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
12. Јануар 2018.

Раскопавања јавне површине у Милоша Поцерца

ЈКП „Топлана-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Милоша Поцерца број 79, због интервенције на дистрибутивној гасној мреже у периоду од 11. до 31. ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'