Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Решења о упису у Регистар стамбених заједница

14. Јул Решења о упису у Регистар стамбених заједница

РЕШЕЊЕ БР.360-192/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-187/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-186/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-185/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-182/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-181/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-180/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-178/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-177/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-176/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-174/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-173/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-172/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-171/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-170/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-168/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-167/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-166/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-165/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-164/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-160/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-159/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-156/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-155/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-154/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-152/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-151/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-150/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-148/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-147/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-146/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-145/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-144/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-143/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-142/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-141/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-138/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-137/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-136/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-133/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-132/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-131/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-130/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-129/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-128/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-127/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-126/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-125/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-124/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-123/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-122/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-120/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-119/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-118/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-117/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-116/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-115/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-111/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-109/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-108/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-107/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-106/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-105/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-104/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-102/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-101/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-100/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-099/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-098/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-097/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-096/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-095/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-094/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-093/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-092/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-090/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-089/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-088/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-086/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-083/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-082/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-081/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-080/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-077/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-076/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-075/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-071/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-070/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-069/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-068/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-065/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-060/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-059/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-058/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-057/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-056/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-055/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-054/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-053/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-052/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-051/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-050/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-049/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-048/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-047/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-046/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-045/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-044/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-043/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-042/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-041/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-040/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-029-2/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-026-2/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-011-2/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-031/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-030/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-027/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-025/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-024/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-023/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-022/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-021/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-020/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-019/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-018/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-017/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-016/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-029/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-015/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-014/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-010/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-009/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-008/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-241/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-236/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-235/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-234/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-233/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-231/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-230/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-229/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-224/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-222/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-219/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-167-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-240/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-237/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-232/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-228/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-207/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-001/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-227/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-225/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-223/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-221/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-220/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-218/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-216/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-215/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-214/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-213/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-212/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-209/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-208/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-206/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-205/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-201/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-171-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-162-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-151-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-133-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-211/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-200/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-199/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-198/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-197/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-196/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-195/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-194/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-193/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-192/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-191/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-190/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-189/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-188/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-187/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-186/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-185/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-184/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-183/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-182/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-181/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-180/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-179/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-178/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-177/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-176/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-175/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-174/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-173/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-172/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-171/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-170/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-169/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-168/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-167/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-166/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-165/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-156/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-155/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-154/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-153/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-152/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-151/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-150/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-149/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-148/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-147/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-146/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-145/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-144/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-143/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-142-2/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-142/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-141/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-140/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-139/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-138/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-136/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-133/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-129/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-128/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-123/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-137/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-135/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-134/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-132/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-131/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-130/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-129-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-128-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-127/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-126/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-125/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-124/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-123-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-122/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-120/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-119/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-118/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-117/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-116/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-115/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-114/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-112/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-111/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-110/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-109/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-108/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-107/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-106/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-105/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-104/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-101/2017-08

REШЕЊЕ БР.360-100/2017-08

REШЕЊЕ БР.360-99/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-96/2017-08

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ БР.360-82/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-94/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-28/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-27/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-95/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-92/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-91/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-90/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-89/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-88/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-87/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-86/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-83/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-82/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-81/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-80/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-79/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-77/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-76/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-73/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-72/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-71/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-70/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-69/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-68/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-67/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-66/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-65/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-64/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-63/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-62/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-61/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-58/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-55/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-54/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-53/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-52/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-51/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-50/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-49/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-48/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-47/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-45/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-44/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-43/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-41/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-39/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-38/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-37/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-36/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-35/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-34/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-33/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-32/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-31/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-30/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-29/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-28/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-27/2017-08

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
13. Децембар 2018.

Радови у улици Јеле Спиридоновић Савић

ЈКП „Топлана-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Јеле Спиридоновић Савић број 9. ради прикључења објеката на дистрибутивну гасну мрежу у периоду од 14. до 30. децембра 2018. године, уз обавезу ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'