Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Решења о упису у Регистар стамбених заједница

14. Јул Решења о упису у Регистар стамбених заједница

РЕШЕЊЕ БР.360-58/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-57/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-56/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-55/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-54/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-40/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-39/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-38/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-37/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-34/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-33/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-32/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-31/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-30/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-29/2019-08

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ПРОФ. УПРАВНИКЕ

РЕШЕЊЕ БР.360-23/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-22/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-21/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-18/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-17/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-16/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-15/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-14/2019-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-11/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-10/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-09/2019-09

ЗАКЉУЧАК БР.360-08/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-06/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-05/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-03/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-02/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-01/2019-08

РЕШЕЊЕ БР.360-199/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-197/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-196/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-195/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-194/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-192/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-187/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-186/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-185/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-182/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-181/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-180/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-178/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-177/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-176/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-174/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-173/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-172/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-171/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-170/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-168/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-167/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-166/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-165/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-164/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-160/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-159/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-156/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-155/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-154/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-152/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-151/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-150/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-148/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-147/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-146/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-145/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-144/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-143/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-142/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-141/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-138/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-137/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-136/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-133/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-132/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-131/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-130/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-129/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-128/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-127/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-126/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-125/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-124/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-123/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-122/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-120/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-119/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-118/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-117/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-116/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-115/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-111/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-109/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-108/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-107/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-106/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-105/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-104/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-102/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-101/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-100/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-099/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-098/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-097/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-096/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-095/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-094/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-093/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-092/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-090/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-089/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-088/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-086/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-083/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-082/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-081/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-080/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-077/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-076/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-075/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-071/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-070/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-069/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-068/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-065/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-060/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-059/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-058/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-057/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-056/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-055/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-054/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-053/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-052/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-051/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-050/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-049/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-048/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-047/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-046/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-045/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-044/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-043/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-042/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-041/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-040/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-029-2/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-026-2/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-011-2/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-031/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-030/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-027/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-025/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-024/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-023/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-022/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-021/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-020/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-019/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-018/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-017/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-016/2018-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-029/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-015/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-014/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-010/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-009/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-008/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-241/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-236/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-235/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-234/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-233/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-231/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-230/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-229/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-224/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-222/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-219/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-167-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-240/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-237/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-232/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-228/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-207/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-001/2018-08

РЕШЕЊЕ БР.360-227/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-225/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-223/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-221/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-220/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-218/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-216/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-215/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-214/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-213/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-212/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-209/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-208/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-206/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-205/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-201/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-171-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-162-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-151-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-133-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-211/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-200/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-199/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-198/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-197/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-196/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-195/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-194/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-193/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-192/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-191/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-190/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-189/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-188/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-187/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-186/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-185/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-184/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-183/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-182/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-181/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-180/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-179/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-178/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-177/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-176/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-175/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-174/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-173/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-172/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-171/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-170/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-169/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-168/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-167/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-166/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-165/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-156/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-155/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-154/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-153/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-152/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-151/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-150/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-149/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-148/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-147/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-146/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-145/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-144/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-143/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-142-2/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-142/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-141/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-140/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-139/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-138/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-136/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-133/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-129/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-128/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-123/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-137/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-135/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-134/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-132/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-131/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-130/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-129-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-128-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-127/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-126/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-125/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-124/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-123-2/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-122/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-120/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-119/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-118/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-117/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-116/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-115/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-114/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-112/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-111/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-110/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-109/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-108/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-107/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-106/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-105/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-104/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-101/2017-08

REШЕЊЕ БР.360-100/2017-08

REШЕЊЕ БР.360-99/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-96/2017-08

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ БР.360-82/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-94/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-28/2017-08

ЗАКЉУЧАК БР.360-27/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-95/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-92/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-91/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-90/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-89/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-88/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-87/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-86/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-83/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-82/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-81/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-80/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-79/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-77/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-76/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-73/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-72/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-71/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-70/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-69/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-68/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-67/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-66/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-65/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-64/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-63/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-62/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-61/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-58/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-55/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-54/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-53/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-52/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-51/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-50/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-49/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-48/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-47/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-45/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-44/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-43/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-41/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-39/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-38/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-37/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-36/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-35/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.362-34/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-33/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-32/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-31/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-30/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-29/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-28/2017-08

РЕШЕЊЕ БР.360-27/2017-08

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
21. Октобар 2019.

Топлана - радови у улицама Михаила Рашића и Рудничкој

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“, Шабац, вршити раскопавање површине јавне ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'