Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Обавештења - Процена утицаја на животну средину и дозволе за управљање отпадом

10. Новембар Обавештења - Процена утицаја на животну средину и дозволе за управљање отпадом

23.11.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZTR POLI MATIK MILIVOJ PANIĆ PREDUZETNIK

23.11.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДЕСАНИО ДОО БЕОГРАД

15.11.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PODOVI - ALBERO DOO VARNA

15.11.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZTR POLI MATIK MILIVOJ PAJIĆ PREDUZETNIK

26.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PODOVI - ALBERO DOO VARNA

26.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - RISTIĆ LOGISTIK DOO ŠABAC

26.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

26.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

19.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - IVA DOO ŠABAC

19.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TAŠ DOO ŠABAC

18.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ИНТЕГРАЛНЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - AEROSOL DOO BEOGRAD - ČUKARICA

05.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

05.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

05.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - RISTIĆ LOGISTIK DOO ŠABAC

22.09.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - IVA DOO ŠABAC

21.09.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

21.09.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - АЕРОСОЛ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА

31.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

31.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - АЕРОСОЛ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА

17.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

17.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

17.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАЂЕВАЦ РАДЕ, МАЈУР

10.08.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -TAŠ DOO ŠABAC

10.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

10.08.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AS BRAĆA STANKOVIĆ DOO BEGALJICA

03.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

03.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

03.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАДЕ РАЂЕВАЦ, МАЈУР

26.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TAŠ DOO ŠABAC

26.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AS BRAĆA STANKOVIĆ DOO BEGALJICA

26.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

26.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO ŠABAC

26.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДАРКОМ ДОО РУМЕНКА

14.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - САВРО ДОО ШАБАЦ

14.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

13.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОДАНОВИЋ ДОО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

13.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO ŠABAC

13.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДАРКОМ ДОО РУМЕНКА

13.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CANDY RUSH DOO BEOGRAD

13.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БОНАРО МЕТАЛИ ДОО ШАБАЦ

06.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА - MILDREX DOO ORID

04.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - САВРО ДОО ШАБАЦ

30.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

30.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

28.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CANDY RUSH DOO

22.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -БОНАРО МЕТАЛИ ДОО

22.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОДАНОВИЋ ДОО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

12.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАДЕ ЛАЦКОВИЋ ПР СТОЛАРСКА РАДЊА МАЈУР

12.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДДМ 015 МИЛОСАВЉЕВИЋ ДОО ПЕТЛОВАЧА

12.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ŠEJN DOO ŠABAC

12.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

30.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION, НОВИ БЕОГРАД

30.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR NATURA ДОО ШАБАЦ

30.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ŠEJN DOO ŠABAC

30.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДДМ 015 МИЛОСАВЉЕВИЋ ДОО ПЕТЛОВАЧА

25.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАДЕ ЛАЦКОВИЋ ПР СТОЛАРСКА РАДЊА МАЈУР

16.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION, НОВИ БЕОГРАД

16.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR NATURA ДОО ШАБАЦ

08.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, ШАБАЦ

08.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛОВАН ИЛИЋ ПР МИШАР

27.04.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, ШАБАЦ

20.04.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛОВАН ИЛИЋ ПР МИШАР

20.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРКА КЕРАМИКА ДОО ШАБАЦ

20.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЂУКИЋ ЗОРАН, ШАБАЦ

11.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION

05.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - INOP ДОО ШАБАЦ

05.04.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРКА КЕРАМИКА ДОО ШАБАЦ

28.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION

23.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - INOP DOO ŠABAC

14.03.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MONDI ŠABAC ДОО ШАБАЦ

14.03.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - OBLAK INTERNACIONAL ДОО ШАБАЦ

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА - DESANIO ДОО БЕОГРАД

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН ЂУКИЋ, ШАБАЦ

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MONDI ŠABAC ДОО ШАБАЦ

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - OBLAK INTERNACIONAL ДОО ШАБАЦ

23.02.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ

08.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ

08.02.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ШАБАЦ

02.02.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AQUA LINE DOO ШАБАЦ

26.01.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ, ШАБАЦ

26.01.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ШАБАЦ

19.01.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AQUA LINE DOO ШАБАЦ

10.01.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ, ШАБАЦ

29.12.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DESANIO DOO БЕОГРАД

29.12.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MILDREX DOO ОРИД

20.12.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛИН БОЈИЧИЋ ДУВАНИШТЕ

15.12.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DESANIO DOO БЕОГРАД

15.12.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MILDREX DOO ОРИД, ШАБАЦ

06.12.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛИН БОЈИЧИЋ ДУВАНИШТЕ

22.11.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE ДОО БЕОГРАД

07.11.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE ДОО БЕОГРАД

31.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЗМЕТИКЕ

31.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЛАЖНИХ МАРАМИЦА

24.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - GOLD ELEKTRONIK ДОО ШАБАЦ

19.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЗМЕТИКЕ

19.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЛАЖНИХ МАРАМИЦА

19.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - YAZAKI ДОО ШАБАЦ

11.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - GOLD ELEKTRONIK ДОО ШАБАЦ

11.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ABD PROM ЈЕВРЕМОВАЦ

04.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - YAZAKI ДОО ШАБАЦ

27.09.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ABD PROM ЈЕВРЕМОВАЦ

26.09.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛИН КОВАЧЕВИЋ ДОО ЛИПОЛИСТ

13.09.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -МЛИН КОВАЧЕВИЋ ДОО ЛИПОЛИСТ

06.09.2016.ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ - FERMATIC ТАБАНОВИЋ

31.08.2016. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ - KETRIN UNIVERZAL DOO ŠABAC

23.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIRGROUP DOO ШАБАЦ

23.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ ШАБАЦ

04.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CAMOZZI SRB DOO ŠABAC

04.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

04.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЛИЋ БОРИВОЈ, КОЦЕЉЕВА

04.08.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ, ШАБАЦ

14.07.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - LEKOVIT DOO ŠABAC

14.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЛИЋ БОРИВОЈ, КОЦЕЉЕВА

14.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CAMOZZI SRB DOO ŠABAC

07.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

24.06.2016. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ - ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ШАБАЦ

16.06.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ШАБАЦ

02.06.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ШАБАЦ

26.05.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МОМЧИЛОВИЋ БРАНИМИР, НОВИ САД

21.04.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

07.04.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

31.03.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZR ĐUKA-PROMET DRAGAN POLIĆ PREDUZETNIK DUVANIŠTE

10.03.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZR ĐUKA-PROMET DRAGAN POLIĆ PREDUZETNIK DUVANIŠTE

10.03.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VD JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC

25.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VD JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC

18.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - CLEANING SYSTEM S DOO ŠABAC

18.02.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, РИБАРИ

18.02.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

18.02.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM S DOO ŠABAC

11.02.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ODS TECHNOLOGY DOO ŠABAC

04.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, РИБАРИ

04.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

04.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM DOO ŠABAC

28.01.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ODS TECHNOLOGY DOO ŠABAC

21.01.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM DOO ŠABAC

08.01.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM DOO ŠABAC

24.12.2015. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

24.12.2015. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИОДРАГ МИЋИЋ, ШАБАЦ

17.12.2015. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TRANSVER DOO MIŠAR

10.12.2015. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

10.12.2015. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИОДРАГ МИЋИЋ, ШАБАЦ

10.12.2015. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ - LIPKOM DOO LIPOLIST

18.11.2015. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - GEOLEN DOO ŠABAC

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
21. Новембар 2017.

Радови ЈКП Водовод

ЈКП „Топлана-Шабац“ вршити раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Милоша Поцерца број 40, због прикључења објекта на дистрибутивну гасну мрежу, у периоду од 20.11. до ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'