Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Обавештења - Процена утицаја на животну средину и дозволе за управљање отпадом

10. Новембар Обавештења - Процена утицаја на животну средину и дозволе за управљање отпадом

18.07.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАКИЋ ОЛИВЕРА, ШАБАЦ

18.07.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - KINKO DOO JELENČA

18.07.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДУШКО МОСКОВЉЕВИЋ, ВАРНА

18.07.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DEMO-PRINT DOO ŠABAC

18.07.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DEMO GROUP DOO ŠABAC

18.07.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

18.07.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SIEGELN DOO MAJUR

18.07.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СТОЛАРСКА РАДЊА МИКИЋ

18.07.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - КОЈИЋ ПРЕДРАГ, КЛЕЊЕ

18.07.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DPS KLAS GROUP DOO ŠABAC

05.07.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЦЕРСКА ЈАГОДА

05.07.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕШИЋ ФЕНСТЕР, ЈЕЛЕНЧА

05.07.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАКИЋ ОЛИВЕРА, ШАБАЦ

28.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СТОЛАРСКА РАДЊА МИКИЋ

28.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SIEGELN DOO MAJUR

28.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

28.06.2018. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

28.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - GRAFOPAK PLUS DOO ŠABAC

18.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - КОЈИЋ ПРЕДРАГ, КЛЕЊЕ

18.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DPS KLAS GROUP DOO ŠABAC

14.06.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛИНКОВИЋ ДУШАН, ПРЊАВОР

14.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЦЕРСКА ЈАГОДА

07.06.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD

07.06.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - FILA ŠABAC, PR MILIVOJ JOVIĆ

07.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - GRAFOPAK PLUS DOO ŠABAC

07.06.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

24.05.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛИНКОВИЋ ДУШАН, ПРЊАВОР

24.05.2018. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БРАЈИЋ АЛЕКСА, СЛЕПЧЕВИЋ

24.05.2018. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD (УЛ. ПОПА КАРАНА У ШАПЦУ)

24.05.2018. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD (УЛ. КНЕЗА ЛАЗАРА У ШАПЦУ)

24.05.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

17.05.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - EURO ND-2003 DOO JELENČA

17.05.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MAŠINOKOP DOO ŠABAC

17.05.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - FILA ŠABAC, PR MILIVOJ JOVIĆ

10.05.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА, ЈЕЛЕНЧА

10.05.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD

30.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БРАЈИЋ АЛЕКСА, СЛЕПЧЕВИЋ

30.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD (УЛ. ПОПА КАРАНА У ШАПЦУ)

30.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD (УЛ. КНЕЗА ЛАЗАРА У ШАПЦУ)

30.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

30.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

25.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MAŠINOKOP DOO ŠABAC

25.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - EURO ND-2003 DOO JELENČA

19.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА, ЈЕЛЕНЧА

19.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PROEKSPERT DOO ŠABAC

19.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПОПОВИЋ ЛАЗАР, ШАБАЦ

19.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ENTERIJER, ТЕШИЋ МИЛАН ПР

12.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ

12.04.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS ДОО ШАБАЦ

12.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD

12.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

12.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДЕСПОТОВИЋ ВЛАДА, ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

12.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МАРКОВИЋ ДРАГАН, МЕТЛИЋ

12.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БАЋАНОВИЋ РАДОВАН, МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ

05.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - INGOSOFT 2009 DOO ŠABAC

05.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГЛИГОРИЋ СТЕФАН, РУМСКА

05.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГРУЈИЋ БРАНКО, ШАБАЦ

05.04.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ABBATIA-B DOO ŠABAC

29.03.2018. САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TAŠ DOO ŠABAC

29.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

29.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MOKA DOO GORNJA VRANJSKA

29.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - M-INOX CONSTRUKT DOO MAOVI

29.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - КУЗМИЋ ДОО ЛИПОЛИСТ

29.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛУТИНОВИЋ ЖЕЉКО, ДРЕНОВАЦ

29.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ENTERIJER, ТЕШИЋ МИЛАН ПР

29.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PROEKSPERT DOO

29.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПОПОВИЋ ЛАЗАР, ШАБАЦ

22.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD

22.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДЕСПОТОВИЋ ВЛАДА, ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

22.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БАЋАНОВИЋ РАДОВАН, МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ

22.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МАРКОВИЋ ДРАГАН, БУКОР

20.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

20.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЦЕРОВАЦ ДЕЈАН, КРИВАЈА

20.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЈЕЛА ПРОМ ШТИТАР НИКОЛА РАНКОВИЋ ПР

15.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - BALKAN SANDS AND CLY DOO BEOGRAD

15.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГЛИГОРИЋ СТЕФАН, РУМСКА

15.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ABBATIA-B DOO ŠABAC

15.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛЕТИЋ ЖЕЉКО, ДЕСИЋ

15.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ОБРАДОВИЋ ДРАГАН, ШТИТАР

15.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ

15.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЛИЋ НИКОЛА, ГРУШИЋ

15.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИВАНКОВИЋ ДЕЈАН, ГРУШИЋ

15.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - INGOSOFT 2009 DOO ŠABAC

15.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГРУЈИЋ БРАНКО, ШАБАЦ

08.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MOKA DOO GORNJA VRANJSKA

08.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - M-INOX CONSTRUKT DOO MAOVI

08.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - КУЗМИЋ ДОО ЛИПОЛИСТ

08.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛУТИНОВИЋ ЖЕЉКО, ДРЕНОВАЦ

08.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - АЛЕКСАНДАР ЧАРКИЋ, ПРЊАВОР

08.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЛИЈА НОВАКОВИЋ, ШАБАЦ

08.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TOEKOMST DMB ŠABAC

08.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

01.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЦЕРОВАЦ ДЕЈАН, КРИВАЈА

01.03.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЈЕЛА ПРОМ ШТИТАР НИКОЛА РАНКОВИЋ ПР

01.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД

01.03.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MIĆO KULJANIN PR MLIN UNION MB SLEPČEVIĆ

22.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - NEIGHBOUR POWER DOO BEOGRAD

22.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЖЕЉКО МИЛЕТИЋ, ДЕСИЋ

22.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ

22.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - НИКОЛА ИЛИЋ, ГРУШИЋ

22.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДЕЈАН ИВАНКОВИЋ, ГРУШИЋ

19.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - АЛЕКСАНДАР ЧАРКИЋ, ПРЊАВОР

19.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЛИЈА НОВАКОВИЋ, ШАБАЦ

19.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DOO TOEKOMST DMB ŠABAC

12.02.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD

08.02.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CERADE SEKULIĆ SM DOO ŠABAC

08.02.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - NEIGHBOUR POWER DOO BEOGRAD

08.02.2018. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

08.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД

08.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MIĆO KULJANIN PR MLIN UNION MB SLEPČEVIĆ

18.01.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE DOO BEOGRAD

18.01.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CERADE SEKULIĆ SM DOO ŠABAC

18.01.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR DOO NOVI BEOGRAD

18.01.2018. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - NEIGHBOUR POWER DOO BEOGRAD

28.12.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - IMEN COMPANY DOO LOZNICA

21.12.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DESANIO DOO BEOGRAD

21.12.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ZOKI DOBRIĆ ZORAN PREDUZETNIK ŠABAC

23.11.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZTR POLI MATIK MILIVOJ PANIĆ PREDUZETNIK

23.11.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДЕСАНИО ДОО БЕОГРАД

15.11.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PODOVI - ALBERO DOO VARNA

15.11.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZTR POLI MATIK MILIVOJ PAJIĆ PREDUZETNIK

26.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PODOVI - ALBERO DOO VARNA

26.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - RISTIĆ LOGISTIK DOO ŠABAC

26.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

26.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

19.10.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - IVA DOO ŠABAC

19.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TAŠ DOO ŠABAC

18.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ИНТЕГРАЛНЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - AEROSOL DOO BEOGRAD - ČUKARICA

05.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

05.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

05.10.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - RISTIĆ LOGISTIK DOO ŠABAC

22.09.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - IVA DOO ŠABAC

21.09.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

21.09.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - АЕРОСОЛ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА

31.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

31.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - АЕРОСОЛ ДОО БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА

17.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

17.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

17.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАЂЕВАЦ РАДЕ, МАЈУР

10.08.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -TAŠ DOO ŠABAC

10.08.2017. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

10.08.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AS BRAĆA STANKOVIĆ DOO BEGALJICA

03.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

03.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

03.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАДЕ РАЂЕВАЦ, МАЈУР

26.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TAŠ DOO ŠABAC

26.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AS BRAĆA STANKOVIĆ DOO BEGALJICA

26.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

26.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO ŠABAC

26.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДАРКОМ ДОО РУМЕНКА

14.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - САВРО ДОО ШАБАЦ

14.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

13.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОДАНОВИЋ ДОО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

13.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA DOO ŠABAC

13.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДАРКОМ ДОО РУМЕНКА

13.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CANDY RUSH DOO BEOGRAD

13.07.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БОНАРО МЕТАЛИ ДОО ШАБАЦ

06.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА - MILDREX DOO ORID

04.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - САВРО ДОО ШАБАЦ

30.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

30.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

28.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CANDY RUSH DOO

22.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -БОНАРО МЕТАЛИ ДОО

22.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОДАНОВИЋ ДОО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

12.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАДЕ ЛАЦКОВИЋ ПР СТОЛАРСКА РАДЊА МАЈУР

12.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДДМ 015 МИЛОСАВЉЕВИЋ ДОО ПЕТЛОВАЧА

12.06.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ŠEJN DOO ŠABAC

12.06.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

30.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION, НОВИ БЕОГРАД

30.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR NATURA ДОО ШАБАЦ

30.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ŠEJN DOO ŠABAC

30.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДДМ 015 МИЛОСАВЉЕВИЋ ДОО ПЕТЛОВАЧА

25.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - РАДЕ ЛАЦКОВИЋ ПР СТОЛАРСКА РАДЊА МАЈУР

16.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION, НОВИ БЕОГРАД

16.05.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIR NATURA ДОО ШАБАЦ

08.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, ШАБАЦ

08.05.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛОВАН ИЛИЋ ПР МИШАР

27.04.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, ШАБАЦ

20.04.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИЛОВАН ИЛИЋ ПР МИШАР

20.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРКА КЕРАМИКА ДОО ШАБАЦ

20.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЂУКИЋ ЗОРАН, ШАБАЦ

11.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION

05.04.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - INOP ДОО ШАБАЦ

05.04.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРКА КЕРАМИКА ДОО ШАБАЦ

28.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TELENOR COMMON OPERATION

23.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - INOP DOO ŠABAC

14.03.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MONDI ŠABAC ДОО ШАБАЦ

14.03.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - OBLAK INTERNACIONAL ДОО ШАБАЦ

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА - DESANIO ДОО БЕОГРАД

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН ЂУКИЋ, ШАБАЦ

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MONDI ŠABAC ДОО ШАБАЦ

01.03.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - OBLAK INTERNACIONAL ДОО ШАБАЦ

23.02.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ

08.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛЕКАРА ШАБАЦ АД ШАБАЦ

08.02.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ШАБАЦ

02.02.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AQUA LINE DOO ШАБАЦ

26.01.2017. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ, ШАБАЦ

26.01.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ШАБАЦ

19.01.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - AQUA LINE DOO ШАБАЦ

10.01.2017. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ, ШАБАЦ

29.12.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DESANIO DOO БЕОГРАД

29.12.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MILDREX DOO ОРИД

20.12.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛИН БОЈИЧИЋ ДУВАНИШТЕ

15.12.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DESANIO DOO БЕОГРАД

15.12.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - MILDREX DOO ОРИД, ШАБАЦ

06.12.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛИН БОЈИЧИЋ ДУВАНИШТЕ

22.11.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE ДОО БЕОГРАД

07.11.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VIP MOBILE ДОО БЕОГРАД

31.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЗМЕТИКЕ

31.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЛАЖНИХ МАРАМИЦА

24.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - GOLD ELEKTRONIK ДОО ШАБАЦ

19.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЗМЕТИКЕ

19.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - PIRAMIDA 72 ДОО ШАБАЦ, ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЛАЖНИХ МАРАМИЦА

19.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - YAZAKI ДОО ШАБАЦ

11.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - GOLD ELEKTRONIK ДОО ШАБАЦ

11.10.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ABD PROM ЈЕВРЕМОВАЦ

04.10.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - YAZAKI ДОО ШАБАЦ

27.09.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ABD PROM ЈЕВРЕМОВАЦ

26.09.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МЛИН КОВАЧЕВИЋ ДОО ЛИПОЛИСТ

13.09.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ -МЛИН КОВАЧЕВИЋ ДОО ЛИПОЛИСТ

06.09.2016.ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ - FERMATIC ТАБАНОВИЋ

31.08.2016. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ - KETRIN UNIVERZAL DOO ŠABAC

23.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ELIXIRGROUP DOO ШАБАЦ

23.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ ШАБАЦ

04.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CAMOZZI SRB DOO ŠABAC

04.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

04.08.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЛИЋ БОРИВОЈ, КОЦЕЉЕВА

04.08.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - СПОМЕНКА ИЛИЋ, ШАБАЦ

14.07.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - LEKOVIT DOO ŠABAC

14.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЛИЋ БОРИВОЈ, КОЦЕЉЕВА

14.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CAMOZZI SRB DOO ŠABAC

07.07.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - DE HEUS DOO ŠABAC

24.06.2016. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ - ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ШАБАЦ

16.06.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ШАБАЦ

02.06.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ГОРАН ЈОВИЧИЋ, ШАБАЦ

26.05.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МОМЧИЛОВИЋ БРАНИМИР, НОВИ САД

21.04.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

07.04.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - JUGOTREJD DOO ARILJE

31.03.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZR ĐUKA-PROMET DRAGAN POLIĆ PREDUZETNIK DUVANIŠTE

10.03.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - SZR ĐUKA-PROMET DRAGAN POLIĆ PREDUZETNIK DUVANIŠTE

10.03.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VD JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC

25.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - VD JUGOKOP-PODRINJE DOO ŠABAC

18.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - CLEANING SYSTEM S DOO ŠABAC

18.02.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, РИБАРИ

18.02.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

18.02.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM S DOO ŠABAC

11.02.2016. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ODS TECHNOLOGY DOO ŠABAC

04.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ, РИБАРИ

04.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

04.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM DOO ŠABAC

28.01.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ODS TECHNOLOGY DOO ŠABAC

21.01.2016. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM DOO ŠABAC

08.01.2016. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - CLEANING SYSTEM DOO ŠABAC

24.12.2015. ПРОЦЕНA УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

24.12.2015. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИОДРАГ МИЋИЋ, ШАБАЦ

17.12.2015. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - TRANSVER DOO MIŠAR

10.12.2015. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

10.12.2015. ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - МИОДРАГ МИЋИЋ, ШАБАЦ

10.12.2015. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ - LIPKOM DOO LIPOLIST

18.11.2015. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА - GEOLEN DOO ŠABAC

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
19. Октобар 2018.

Радови у улици Јосифа Панчића

ЈКП „Топлана-Шабац врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Јосифа Панчића бб ради прикључења објеката на дистрибутивну гасну мрежу у периоду од 22. октобра до 30. ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'