Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Права и обавезе пореских обвезника

27. Октобар Права и обавезе пореских обвезника

Права пореских обвезника прописана су чланом 24 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да:


 • од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произилази његова пореска обавеза, а ако је неук и основну правну помоћ, што му омогућава да пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима
 • у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи, а тиче се његове пореске ситуације
 • захтева да се Пореска управа и њени службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем
 • се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске управе чувају као службена тајна и користе, односно чине доступним лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен чланом 7 овог закона
 • Пореска управа поштује његову приватност
 • оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе и захтева измену непотпуних или нетачних података
 • заступа властите интересе пред Пореском управом непосредно или путем пуномоћника
 • на прописан начин користи пореске олакшице
 • на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
 • присуствује током теренске пореске контроле
 • добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле
 • даје обавештења пореским органима у пореском поступку
 • користи правна средства у пореском поступку
 • користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским законимаОбавезе пореских обвезника прописане су чланом 25 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим Законом, обавезан је да:


 • у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре
 • поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу, у року и на начин уређен пореским прописима
 • поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска управа, у складу са пореским прописима
 • води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања
 • у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по Закону дужан да то сам чини
 • плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном Законом
 • не омета и не спречава службена лица лица која учествују у пореском поступку у обављању Законом утврђене дужности
 • обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, друге финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације која обавља платни промет (у даљем тексту - банка) у Аутомној покрајини Косово и Метохија или у иностранству - у року од 15 дана од дана отварања, односно затварања рачуна
 • буде присутан током пореске контроле
 • извршава и друге обавезе утврђене овим Законом и другим пореским прописима

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
23. Октобар 2018.

Прикључење на гас у улици Милоша Обилића

ЈКП „Топлана-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Милоша Обилића број 86. ради прикључења објеката на дистрибутивну гасну мрежу у периоду од 24. октобра до 30. децембра 2018. године, обавезу да ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'