Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Права и обавезе пореских обвезника

27. Октобар Права и обавезе пореских обвезника

Права пореских обвезника прописана су чланом 24 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим законом, има право да:


 • од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произилази његова пореска обавеза, а ако је неук и основну правну помоћ, што му омогућава да пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима
 • у писменом облику добије одговор на питање које је у таквом облику поставио Пореској управи, а тиче се његове пореске ситуације
 • захтева да се Пореска управа и њени службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем
 • се о њему прикупљени подаци у пореском поступку од стране Пореске управе чувају као службена тајна и користе, односно чине доступним лицима, односно органима или организацијама, на начин уређен чланом 7 овог закона
 • Пореска управа поштује његову приватност
 • оствари увид у податке о утврђивању и наплати пореза који се о њему воде код Пореске управе и захтева измену непотпуних или нетачних података
 • заступа властите интересе пред Пореском управом непосредно или путем пуномоћника
 • на прописан начин користи пореске олакшице
 • на прописан начин и у прописаним роковима добије рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
 • присуствује током теренске пореске контроле
 • добије образложење аката донетих у поступку пореске контроле
 • даје обавештења пореским органима у пореском поступку
 • користи правна средства у пореском поступку
 • користи и друга права утврђена овим законом и другим пореским законимаОбавезе пореских обвезника прописане су чланом 25 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Порески обвезник, у складу са овим Законом, обавезан је да:


 • у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре
 • поднесе пореску пријаву Пореској управи на прописаном обрасцу, у року и на начин уређен пореским прописима
 • поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореска управа, у складу са пореским прописима
 • води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања
 • у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по Закону дужан да то сам чини
 • плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном Законом
 • не омета и не спречава службена лица лица која учествују у пореском поступку у обављању Законом утврђене дужности
 • обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, друге финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације која обавља платни промет (у даљем тексту - банка) у Аутомној покрајини Косово и Метохија или у иностранству - у року од 15 дана од дана отварања, односно затварања рачуна
 • буде присутан током пореске контроле
 • извршава и друге обавезе утврђене овим Законом и другим пореским прописима

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
12. Децембар 2018.

Радови у улици Вка Караџића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“ вршити раскопавање површине јавне намене у Шапцу у улици Вука Караџића број ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'