Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Порез на имовину

27. Октобар Порез на имовину

Порез на имовину, плаћа се на непокретностима које се налазе на територији Републике Србије и представља изворни приход јединица локалне самоуправе.


Порез на имовину утврђује се у складу са:

 • Законом о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'' бр. 26/01, 45/02 - УС, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 42/02 - УС, ''Сл. гласник РС'' бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, - УС, 47/13, 68/14 - др. закон)

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања пореза, камате, повраћаја пореза, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није посебно уређено овим законом, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.


Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге у смислу опорезивања порезом на имовину јесте:

 • правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије
 • огранак или други организациони део страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне књиге води у складу са прописима Републике Србије
 • предузетник који води пословне књиге - за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама, осим предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход
 • друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама


Обвезник који води пословне књиге подноси:

 • пореску пријаву ППИ-1 са пратећим прилозима (попуњену и потписану)
 • аналитичке књиговодствене картице на којима је евидентирана имовина која се пријављује (потписане од стране обвезника или овлашћеног лица и оверене печатом)
 • копију доказа о власништву или коришћењу непокретности (уколико је непокретност стечена у току године)


Пореска пријава и прилози:


Уплатни рачун за плаћање пореза на имовину: 840-713122843-64
Обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге у смислу опорезивања порезом на имовину јесте:

 • физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход;
 • предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама
 • друго лице која не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије.


Обвезник који не води пословне књиге подноси:

 • пореску пријаву ППИ-2 (попуњену и потписану)
 • копију доказа о власништву или коришћењу непокретности (нпр. уговор о купопродаји, поклону, оставинско решење, употребна дозвола, одобрење за градњу и сл.)
 • копију личне карте (ако је лична карта са чипом - мора бити очитана)
 • копију потврде о ПИБ-у за нерезиденте (власници непокретности који нису држављани Републике Србије)


Пореска пријава се подноси за сваку непокретност посебно.


За пореске обавезе до 31. 12. 2013. године:

 • PPI-2(преузмите образац)

За пореске обавезе од 01. 01. 2014. године:

 • PPI-2(преузмите образац)


Уплатни рачун за плаћање пореза на имовиноу: 840-713121843-57Место и време подношења пријава:

Градска управа града Шапца

Господар Јевремова 6

Јединствени шалтер

понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова


Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
12. Децембар 2018.

Радови у улици Вка Караџића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“ вршити раскопавање површине јавне намене у Шапцу у улици Вука Караџића број ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'