Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Порез на имовину

27. Октобар Порез на имовину

Порез на имовину, плаћа се на непокретностима које се налазе на територији Републике Србије и представља изворни приход јединица локалне самоуправе.


Порез на имовину утврђује се у складу са:

 • Законом о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'' бр. 26/01, 45/02 - УС, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 42/02 - УС, ''Сл. гласник РС'' бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, - УС, 47/13, 68/14 - др. закон)

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања пореза, камате, повраћаја пореза, застарелости наплате, принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није посебно уређено овим законом, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.


Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге у смислу опорезивања порезом на имовину јесте:

 • правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије
 • огранак или други организациони део страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне књиге води у складу са прописима Републике Србије
 • предузетник који води пословне књиге - за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама, осим предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход
 • друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама


Обвезник који води пословне књиге подноси:

 • пореску пријаву ППИ-1 са пратећим прилозима (попуњену и потписану)
 • аналитичке књиговодствене картице на којима је евидентирана имовина која се пријављује (потписане од стране обвезника или овлашћеног лица и оверене печатом)
 • копију доказа о власништву или коришћењу непокретности (уколико је непокретност стечена у току године)


Пореска пријава и прилози:


Уплатни рачун за плаћање пореза на имовину: 840-713122843-64
Обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге у смислу опорезивања порезом на имовину јесте:

 • физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход;
 • предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама
 • друго лице која не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије.


Обвезник који не води пословне књиге подноси:

 • пореску пријаву ППИ-2 (попуњену и потписану)
 • копију доказа о власништву или коришћењу непокретности (нпр. уговор о купопродаји, поклону, оставинско решење, употребна дозвола, одобрење за градњу и сл.)
 • копију личне карте (ако је лична карта са чипом - мора бити очитана)
 • копију потврде о ПИБ-у за нерезиденте (власници непокретности који нису држављани Републике Србије)


Пореска пријава се подноси за сваку непокретност посебно.


За пореске обавезе до 31. 12. 2013. године:

 • PPI-2(преузмите образац)

За пореске обавезе од 01. 01. 2014. године:

 • PPI-2(преузмите образац)


Уплатни рачун за плаћање пореза на имовиноу: 840-713121843-57Место и време подношења пријава:

Градска управа града Шапца

Господар Јевремова 6

Јединствени шалтер

понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова


Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
23. Октобар 2018.

Прикључење на гас у улици Милоша Обилића

ЈКП „Топлана-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Милоша Обилића број 86. ради прикључења објеката на дистрибутивну гасну мрежу у периоду од 24. октобра до 30. децембра 2018. године, обавезу да ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'