Градска управа

Подаци о организацији Градске управе

Актуелности

27. Октобар Актуелности

07. 08. 2018. године

Одељење локалне пореске администрације, Градске управе града Шапца, обавештава обвезнике: физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2018. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину.

Позивају се обвезници да сва заостала дуговања из претходног периода, по основу локалних јавних прихода, измире како би избегли поступке принудне наплате дуговања.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администације.

11. 05. 2018. године

Одељење локалне пореске администрације, Градске управе града Шапца, обавештава обвезнике: физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2018. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину.

Позивају се обвезници да сва заостала дуговања из претходног периода, по основу локалних јавних прихода, измире како би избегли поступке принудне наплате дуговања.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администације.


13. 04. 2018. године

Референтна каматна стопа Народне банке Србије од 12. 04. 2018. године износи 3,00%.

15. 03. 2018. године

Референтна каматна стопа Народне банке Србије од 14. 03. 2018. године износи 3,25%.

07. 02. 2018. године

Одељење локалне пореске администрације, Градске управе града Шапца, обавештава обвезнике: физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2018. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину.

Позивају се обвезници да сва заостала дуговања из претходног периода, по основу локалних јавних прихода измире како би избегли поступке принудне наплате дуговања.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације.

30. 11. 2017. године


Градско веће града Шапца, на седници одржаној дана 30. 11. 2017. године, донело је Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији града Шапца.

Решење можете преузети на следећем linku.

06. 11. 2017. године

Референтна каматна стопа Народне банке Србије од 09. 10. 2017. године износи 3,50%.

02. 11. 2017. godine


Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2017. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације.


11. 09. 2017. године

Prodaja zakljucak ponovljeno.doc

Prodaja oglas ponovljeno.doc

29. 08. 2017. године

Закључак о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања можете погледати на следећем линку:

http://sabac.rs/images/pages/Prodaja zakljucak

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања можете погледати на следећем линку:

http://sabac.rs/images/pages/Prodaja oglas

Фотографије:

http://sabac.rs/images/pages/image

http://sabac.rs/images/pages/image

14. 08. 2017. године

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2017. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити одељењу локалне пореске администрације.

30. 05. 2017. године

Поштовани суграђани,


Ради уштеде Вашег времена и ефикаснијег увида у стање пореских обавеза за пореске облике за које је надлежна локална самоуправа, Одељење локалне пореске администрације града Шапца, подсећамо Вас да је пореским обвезницима омогућено коришћење интернет апликације за преглед пореских пријава и проверу пореског дуга: on line сервис.

Једноставном регистрацијом на сајту града Шапца - страница Одељења локалне пореске администрације, обвезник добија корисничко име и лозинку на основу којих може извршити увид у поднете пореске пријаве, прегледати стање на рачуну, прокњижене уплате...

Више информација потражите на: http://www.sabac.rs/


Упутство за добијање корисничког налога и лозинке

Захтев за отварање корисничког налога може се поднети преко интернет сајта: град Шабац http://www.sabac.rs - Градска управа-Одељење локалне пореске администрације-On line сервис-отварање корисничког налога.

Преглед статуса захтева можете да проверите на страници: Провера статуса регистрације. (обавезно сачувати идентификациони број пријаве).

Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Градску управу - Одељење локалне пореске администрације у коме је издат кориснички налог и лозинка (лично или овлашћеном лицу), како би му била издата нова лозинка.10. 05. 2017. године

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2017. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације.


09. 02. 2017. године

Izveštaj o inspekcijskom nadzoru za 2016.g.doc

07. 02. 2016. године

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације обавештава пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2017. године рок за уплату обавеза за први квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину.

Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2017. годину једнак је износу пореза за последњи квартал према решењу за 2016. годину.

02. 02. 2017. године

Обавештавамо обвезнике који користе упит стања путем портала ЛПА, да је салдо упита закључно са 31. 12. 2016. године. Стање са 31. 12. 2016. године трајаће до израде обрачуна за 2016. годину.

16. 01. 2017. године

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2...15/16) објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине) на дан 31. 12. 2016. године и то:


Правна лица са пореским дугом од 20.000.000,00 динара и већим


1. ЗОРКА - МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА ШАБАЦ, У СТЕЧАЈУ, ПИБ: 100113596, укупан дуг: 93.074.564,48 динара

2. ''ШАПЧАНКА'' Д.О.О., ПИБ: 100125401, укупан дуг: 87.757.567,12 динара

3. ЗОРКА - ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, ПИБ: 100083089, укупан дуг: 55.168.317,46 динара

4. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, САОБРАЋАЈ И ТРГОВИНУИНТЕР-КОП Д.О.О. У РЕОРГАНИЗАЦИЈИ, ПИБ: 100109401, укупан дуг: 47.674.373,92 динара

25.11.2016. године

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину


*

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину

http://sabac.rs/Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu doc


10. 11. 2016. године

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2016. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације.


11. 08. 2016. године

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02............15/16) објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине) на дан 30. 06. 2016. године и то:


ПРАВНА ЛИЦА СА ПОРЕСКИМ ДУГОМ

ОД 20.000.000 ДИНАРА И ВЕЋИМ

Р.бр.ПИБНазив обвезникаУкупан дуг
1.100113596ЗОРКА - МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, ШАБАЦ, У СТЕЧАЈУ


90.707.757.00
2.100125401''ШАПЧАНКА'' Д.О.О.86.605.825,00
3.100083089ЗОРКА - ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
54.504.464,00
4.100109401ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, САОБРАЋАЈ И ТРГОВИНУ ИНТЕР-КОП Д.О.О. ШАБАЦ У РЕОРГАНИЗАЦИЈИ

42.364.421,00


10. 08. 2016. године


Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. август 2016. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације.


11. 07. 2016. године

Институт Михајло Пупин је ажурирао интернет страницу '' On-line сервис''.


08. 07. 2016. године

Институт Михајло Пупин ће у најкраћем року отклонити уочене техничке недостатке на интернет страници ''On-line сервис''.


07. 07. 2016. године

Референтна каматна стопа Народне банке Србије од 07. 07. 2016. године износи 4%.

*

Обавештење

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, подсећа пореске обвезнике да је 4. јул 2016. године последњи дан за пријем захтева за одлагање плаћања пореског дуга под повољним условима (отпис камате 100%, рок отплате до 60 месеци) у складу са изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Захтеви за одлагање могу се преузети у Одељењу локалне пореске администрације или на сајту Града Шапца.


*

Обавештење

ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2016. ГОДИНУ


 • Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном порезу у пореским пријавама за 2016. годину обвезника који воде пословне књиге
 • Контрола тачности и законитости исказаних података о пореском ослобођењу у пореским пријавама за 2016. годину обвезника који воде пословне књиге
 • Контрола пореских обвезника који воде пословне књиге који се налазе у евиденцији обвезника, а нису поднели пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину
 • Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном порезу у пореским пријавама за раније године, обвезника који воде пословне књиге
 • Контрола изворних јавних прихода према подацима из аката донетих по Закону о озакоњењу објеката и Закону о планирању и изградњи
 • Контрола пореза на имовину према подацима из примљених уговора и решења о промету непокретности
 • Контрола обвезника пореза на имовину поређењем са подацима из пријава за накнаду за заштиту и унапређење животне средине
 • Контрола изворних јавних прихода према другим расположивим подацима
 • Контрола обвезника комуналне таксе

*

Обавештење

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. мај 2016. године рок за уплату обавеза за други квартал годишњег пореза на имовину, који се плаћа у висини последње кварталне обавезе за 2015. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату Законом прописане камате.

За све потребне информације обвезници се могу обратити локалној пореској администрацији града Шапца која врши пријем странака радним даном од 08:00 до 14:00 часова или на телефоне: 015/364-155, 364-145, 364-156, 364-157.

*

Обавештење

Повољније одлагање плаћања дугованог пореза


Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 15/16), који је ступио на снагу 04. марта 2016. године, омогућено је свим пореским обвезницима да поднесу захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате, најдуже до 60 месеци, уместо досадашњих 24 месеца, уз отпис камате.

Порески обвезници који имају дуговани порез који у себи не садржи камату, који не прелази износ од 2.000.000,00 динара, а доспео је за плаћање до 04. марта 2016. године, и који је као такав евидентиран у пореском рачуноводству, под одговарајућим условима прописаним наведеним законом и Правилником о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате (''Сл. гласник РС'', бр. 28/16), могу остварити право на одлагање плаћања тог дугованог пореза, уз отпис 100% камате.

Захтев се подноси надлежним одељењима Управе јавних прихода на обрасцу ЗОПДП у периоду од 01. априла до 04. јула 2016. године.


Преузмите обрасце:


*

Обавештење

Референтна каматна стопа Народне банке Србије од 11. 02. 2016. године износи 4,25%.

*

Списак правних лица са пореским дугом преко 20.000.000,00 динара на дан 31. 12. 2015. године


ПИБ Назив обвезника Укупан дуг


1. 100113596 ''ЗОРКА-МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА''

АД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 90.352.171,36

2. 100125401 ''ШАПЧАНКА'' ДОО 85.476.312,73

3. 100083089 ''ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА''

У РЕСТРУКТУРИРАЊУ 52.994.620,57

4. 100109401 ПД ''ИНТЕР-КОП'' ДОО ШАБАЦ 38.742.179,90


*

Обавештење

Градска управа града Шапца, Одељење локалне пореске администрације, обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. фебруар 2016. године рок за уплату обавеза за први квартал годишњег пореза на имовину, који се плаћа у висини последње кварталне обавезе за 2015. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату Законом прописане камате.

За све потребне информације обвезници се могу обратити локалној пореској администрацији града Шапца која врши пријем странака радним даном од 08 - 14 часова или на телефоне: 015/364-155, 364-145, 364-156, 364-157


*


Списак неуручених решења за месец новембар

(објављује се у складу са чланом 36. став 10. ЗППА)


ПИБ-----------------------Број решења

100895809------------------- 434-1-53/2015

105909837------------------- 434-1-57/2015

104325596 -------------------434-1-62/2015

106683230--------------------434-1-73/2015


*

Обавештење

Локална пореска администрација града Шапца обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. новембар 2015. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата и прекршајну одговорност за неплаћање обавеза у прописаном року.

Обвезницима који имају дуговања Локална пореска администрација ће доставити опомене, након чега ће бити покренути и поступци принудне наплате у случајевима неплаћања износа по издатим опоменама.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежном одељењу које врши пријем странака радним даном од 08:00 до 14:00 часова.


*

 • Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији града Шапца

http://sabac.rs/images/pdf

http://sabac.rs/images/pdf


 • Одлука о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину у граду Шапцу

http://sabac.rs/images/pdf


Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
12. Децембар 2018.

Радови у улици Вка Караџића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“ вршити раскопавање површине јавне намене у Шапцу у улици Вука Караџића број ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'