Документи

Прописи и документа везана за рад органа Града

Градске одлуке

ЕКОЛОГИЈА

1. Одлука о прописивању противерозионих мера на подручју општина Шабац

2. Одлука о мерама за заштиту од буке

3. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

4. Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отшпадних вода у јавну канализацију

5. Одлука о заштити стабла липе у Шапцу

ФИНАНСИЈЕ

1. Одлука о боравишној такси

2. Одлука о локалним административним таксама

3. Одлука о локалним комуналним таксама

4. Одлука о накнади за заштиту животне средине

5. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину

6. Одлука о буџету за 2015. годину

7. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину

8. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Шапца

9. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.

10. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

11. Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Шапцу.

12. Одлука о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

13. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

14. Одлука о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава

15. Одлука о изменама и допунама одлуке о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћенња ових и других средстава

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНА ОБЛАСТ

1. Одлука о географском информационом систему општине Шабац

2. Одлука о одржавању стамбених зграда

3. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

4. Одлука о утврђивању локалних путева

5. Одлука о боји и начину означавања за возила комуналне полиције

6. Одлука о чишћењу јавних површина, одржавању чистоће и одржавању паркова зелених и рекреационих површина

7. Одлука о држању домаћих животиња

8. Одлука о комуналном уређењу

9. Одлука о кућном реду

10. Одлука о минимуму процеса рада за време штрајка у комуналним предузећима

11. Одлука о одређивању назива улица и тргова на територији општине Шабац

12. Одлука о одређивању, организацији и коришћењу Градске плаже Стари град

13. Одлука о одржавању пијаца

14. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

15. Одлука о промени оснивачког акта ЈП за управљање грађевинским земљиштем

16. Одлука о промени оснивачког актаЈКП Паркинг - Шабац
17.Одлука о промени оснивачког актаЈКП Стари град

18.Одлука о промени оснивачког актаЈКП Топлана-Шабац

19.Одлука о промени оснивачког актаЈП Регионална депонија Срем Мачва

20.Одлука о промени оснивачког актаЈП за стамбене услуге Стан

21. Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју града Шапца

22. Одлука о сахрањивању и гробљима Прњавор

23. Одлука о сарадњи комуналне полиције са инспекцијом

24. Одлука о становању

25. Одлука о униформи комуналне полиције

26. Одлука о вршењу димничарских услуга

27. Одлука о забрани продаје алкохолних пића у трговинским објектима

28. Одлука о постављању пловних објеката

29. Одлука о дезинсекцији и дератизацији

31. Одлука о обједињеној наплати комуналних услуга

КУЛТУРА И СПОРТ

1. Одлука о промени оснивачког акта ЈП радио-телевизија Шабац

2. Одлука о оснивању Дома културе у Прњавору

3. Одлука о проглашењу јеврејског гробља у Шапцу за културно добро

4. Одлука о проглашењу комплекса манастира Радовашница за споменик културе

5. Одлука о промени оснивачког акта ЈП Спортски центар Шабац

6. Одлука о финансирању/суфинансирању годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу у 2017. години

7. Одлука о проглашењу клубова од посебног значаја за град Шабац у 2017. години

ПРАВИЛНИЦИ - СПОРТ

1. Правилник о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца

2. Правилник о категоризацији спортских удружења(клубова) из области такмичарског спорта града Шапца

ОБРАЗОВАЊЕ

1. Одлука о годишњим наградним студентским стипендијама

2. Одлука о годишњим стипендијама за дефицитарна занимања

3. Одлука о мрежи основних школа на територији града Шапца

4. Одлука о оснивању центра за професионални развој запослених у образовању

ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Одлука о утврђивању граница МЗ на подручју општине

2. Одлука о Градском јавном правобранилаштву

3. Одлука о изменама одлука и других општих аката Скупштине општине Шабац

4. Одлука о матичним подручјима

5. Одлука о месним заједницама

6. Одлука о образовању Дирекције за путеве

7. Одлука о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања

8. Одлука о образовању штаба за ванредне ситуације

9. Одлука о организацији градске управе града Шапца

10. Одлука о оснивању Дирекције за пољопривреду

11. Одлука о оснивању Канцеларије за младе

12. Одлука о оснивању ТОШ-а

13. Одлука о ревалоризацији новчаних казни за прекршаје из градских одлука

14. Одлука о робним резервама општине Шабац

15. Одлука о савету за безбедност

16. Одлука о заштитнику грађана

17. Пословник Скупштине града

18. Пословник о раду Градског већа града

19. Статут града Шапца

20. Одлука о усклађивању новчаних казни март 2014

21. Одлука о празнику града

22. Одлука о Априлској награди

23. ОДЛУКА O МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА ШАПЦА

24. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА

25. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ШАПЦА


ПРИВРЕДА

1. Одлука о промени оснивачког акта ЈУП План

2. Одлука о прописивању противерозионих мера на подручју општине Шабац

3. Одлука о радном времену у области угоститељства и занатства

4. Одлука о робним резервама општине Шабац

5. Одлука о забрани продаје алкохолних пића у трговинским објектима

6. Одлука о мерама заштите пољопривредног земљиштана територији града Шапца

7. Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

8. Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

9. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

САОБРАЋАЈ

1. Одлука о ауто-такси превозу путника

2. Одлука о јавним паркиралиштима

3. Одлука о линијском превозу путника

4. Одлука о некатегорисаним путевима

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Одлука о већем обиму права породици са децом

2. Одлука о образовању Савета за здравље

3. Одлука о образовању Комисије са давање мишљења за борачку заштиту

4. Одлука о оснивању Апотеке Шабац у Шапцу

5. Одлука о оснивању Дома здравља Шабац

6. Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца

7. Одлука о промени оснивачког акта Центра за социјални рад

8. Одлука о утврђивању услова и поступака за Народну кухињу

9. Одлука о уплати доприноса за самосталне уметнике

УРБАНИЗАМ

1. Одлука о образовању Комисије за планове

2. Одлука о утврђивању граница МЗ на подручју општине

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
20. Мај 2019.

Раскопавања у улици војводе Мишића

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Водовод-Шабац" вршити раскопавање површине јавне намене тротоара од бехатона, у улици ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'