Документи

Прописи и документа везана за рад органа Града

Градске одлуке

ЕКОЛОГИЈА

1. Одлука о прописивању противерозионих мера на подручју општина Шабац

2. Одлука о мерама за заштиту од буке

3. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

4. Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отшпадних вода у јавну канализацију

5. Одлука о заштити стабла липе у Шапцу

ФИНАНСИЈЕ

1. Одлука о боравишној такси

2. Одлука о локалним административним таксама

3. Одлука о локалним комуналним таксама

4. Одлука о накнади за заштиту животне средине

5. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину

6. Одлука о буџету за 2015. годину

7. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину

8. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Шапца

9. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.

10. Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

11. Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Шапцу.

12. Одлука о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

13. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину

14. Одлука о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава

15. Одлука о изменама и допунама одлуке о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћенња ових и других средстава

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНА ОБЛАСТ

1. Одлука о географском информационом систему општине Шабац

2. Одлука о одржавању стамбених зграда

3. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

4. Одлука о утврђивању локалних путева

5. Одлука о боји и начину означавања за возила комуналне полиције

6. Одлука о чишћењу јавних површина, одржавању чистоће и одржавању паркова зелених и рекреационих површина

7. Одлука о држању домаћих животиња

8. Одлука о комуналном уређењу

9. Одлука о кућном реду

10. Одлука о минимуму процеса рада за време штрајка у комуналним предузећима

11. Одлука о одређивању назива улица и тргова на територији општине Шабац

12. Одлука о одређивању, организацији и коришћењу Градске плаже Стари град

13. Одлука о одржавању пијаца

14. Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

15. Одлука о промени оснивачког акта ЈП за управљање грађевинским земљиштем

16. Одлука о промени оснивачког актаЈКП Паркинг - Шабац
17.Одлука о промени оснивачког актаЈКП Стари град

18.Одлука о промени оснивачког актаЈКП Топлана-Шабац

19.Одлука о промени оснивачког актаЈП Регионална депонија Срем Мачва

20.Одлука о промени оснивачког актаЈП за стамбене услуге Стан

21. Одлука о сахрањивању и гробљима на подручју града Шапца

22. Одлука о сахрањивању и гробљима Прњавор

23. Одлука о сарадњи комуналне полиције са инспекцијом

24. Одлука о становању

25. Одлука о униформи комуналне полиције

26. Одлука о вршењу димничарских услуга

27. Одлука о забрани продаје алкохолних пића у трговинским објектима

28. Одлука о постављању пловних објеката

29. Одлука о дезинсекцији и дератизацији

31. Одлука о обједињеној наплати комуналних услуга

КУЛТУРА И СПОРТ

1. Одлука о промени оснивачког акта ЈП радио-телевизија Шабац

2. Одлука о оснивању Дома културе у Прњавору

3. Одлука о проглашењу јеврејског гробља у Шапцу за културно добро

4. Одлука о проглашењу комплекса манастира Радовашница за споменик културе

5. Одлука о промени оснивачког акта ЈП Спортски центар Шабац

6. Одлука о финансирању/суфинансирању годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу у 2017. години

7. Одлука о проглашењу клубова од посебног значаја за град Шабац у 2017. години

ПРАВИЛНИЦИ - СПОРТ

1. Правилник о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе града Шапца

2. Правилник о категоризацији спортских удружења(клубова) из области такмичарског спорта града Шапца

ОБРАЗОВАЊЕ

1. Одлука о годишњим наградним студентским стипендијама

2. Одлука о годишњим стипендијама за дефицитарна занимања

3. Одлука о мрежи основних школа на територији града Шапца

4. Одлука о оснивању центра за професионални развој запослених у образовању

ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Одлука о утврђивању граница МЗ на подручју општине

2. Одлука о Градском јавном правобранилаштву

3. Одлука о изменама одлука и других општих аката Скупштине општине Шабац

4. Одлука о матичним подручјима

5. Одлука о месним заједницама

6. Одлука о образовању Дирекције за путеве

7. Одлука о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања

8. Одлука о образовању штаба за ванредне ситуације

9. Одлука о организацији градске управе града Шапца

10. Одлука о оснивању Дирекције за пољопривреду

11. Одлука о оснивању Канцеларије за младе

12. Одлука о оснивању ТОШ-а

13. Одлука о ревалоризацији новчаних казни за прекршаје из градских одлука

14. Одлука о робним резервама општине Шабац

15. Одлука о савету за безбедност

16. Одлука о заштитнику грађана

17. Пословник Скупштине града

18. Пословник о раду Градског већа града

19. Статут града Шапца

20. Одлука о усклађивању новчаних казни март 2014

21. Одлука о празнику града

22. Одлука о Априлској награди

23. ОДЛУКА O МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА ШАПЦА

24. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ШАПЦА

25. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ШАПЦА


ПРИВРЕДА

1. Одлука о промени оснивачког акта ЈУП План

2. Одлука о прописивању противерозионих мера на подручју општине Шабац

3. Одлука о радном времену у области угоститељства и занатства

4. Одлука о робним резервама општине Шабац

5. Одлука о забрани продаје алкохолних пића у трговинским објектима

6. Одлука о мерама заштите пољопривредног земљиштана територији града Шапца

7. Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

8. Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

9. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

САОБРАЋАЈ

1. Одлука о ауто-такси превозу путника

2. Одлука о јавним паркиралиштима

3. Одлука о линијском превозу путника

4. Одлука о некатегорисаним путевима

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Одлука о већем обиму права породици са децом

2. Одлука о образовању Савета за здравље

3. Одлука о образовању Комисије са давање мишљења за борачку заштиту

4. Одлука о оснивању Апотеке Шабац у Шапцу

5. Одлука о оснивању Дома здравља Шабац

6. Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца

7. Одлука о промени оснивачког акта Центра за социјални рад

8. Одлука о утврђивању услова и поступака за Народну кухињу

9. Одлука о уплати доприноса за самосталне уметнике

УРБАНИЗАМ

1. Одлука о образовању Комисије за планове

2. Одлука о утврђивању граница МЗ на подручју општине

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
27. Мај 2019.

Раскопавање у Мачванској улици

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће предузећу за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. извршна ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'