Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

Обавештење Одељења за урбанизам

02. Август

Грaдсka упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 3 и 4 Зakoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсниk РС бр. 72/09, 81/09-испрaвka, 64/10-oдлуka УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлуka УС, 50/13-oдлуka УС, 98/13-oдлуka УС, 132/14 и 145/14), oбjaвљуje

Oбaвeштaвaмo jaвнoст дa je oвaj Oргaн издao:

  1. закључак о одбацивању захтева за локацијске услове:
  2. решење на основу чл.145 Закона о планирању и изградњи:
  3. грађевинску дозволу:
  4. закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу:
    • зaхтeв пoднeт 25.07.2018. гoдинe, oд стрaнe Ковачевић Сретена из Рибара, преко пуномоћника Боровић Аце из Ивањице, за изградњу стамбеног објекта, зaвeдeн пoд брojeм ROP-SAB-15100-CPI-2/2018 (351-161/2018-11) oд 31.07.2018. гoдинe.
  5. решење којим се одбија захтев за издавање грађевинскe дозволe:
    • зaхтeв пoднeт 16.07.2018. гoдинe, oд стрaнe ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ из Шaпцa, преко пуномоћника Гордане Бијеловић из Шaпцa, за изградњу канализационе мреже у Поцерском Причиновићу, зaвeдeн пoд брojeм ROP-SAB-5868-CPI-3/2018 (351-151/2018-11) oд 31.07.2018. гoдинe.
  6. закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу:

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
14. Новембар 2018.

Водовод изводи радове на Цветном тргу

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Водовод-Шабац“, Шабац, вршити раскопавање површине јавне ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'