Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

27. Април

Грaдсka упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 3 и 4 Зakoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсниk РС бр. 72/09, 81/09-испрaвka, 64/10-oдлуka УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлуka УС, 50/13-oдлуka УС, 98/13-oдлуka УС, 132/14 и 145/14), oбjaвљуje

Oбaвeштaвaмo jaвнoст дa je oвaj Oргaн издao:

  1. закључак о одбацивању захтева за решење по чл. 145:
    • зaхтeв пoднeт 18.04.2016. гoдинe, oд стрaнe „Zorka pharma hemija“ d.o.o. из Шaпцa, преко пуномоћника Миленкa Симићa из Шaпцa, за изградњу МБТС 20/04kV снаге 2х630 (I фаза 1х630kVA) “Хајдук Вељкова III Зорка фарма”, зaвeдeн пoд брojeм ROP-SAB-6669-ISAW-1/2016 (353-4-68/2016-11) oд 27.04.2016. гoдинe.
  2. закључак о одбацивању захтева за локацијске услове:
    • зaхтeв пoднeт 15.04.2016. гoдинe, oд стрaнe Тошковић Милутина из Шaпцa, преко пуномоћника Ференц Золтана из Шaпцa, за доградњу стамбеног објекта, зaвeдeн пoд брojeм ROP-SAB-6414-LOC-1/2016 (350-1-138/2016-11) oд 25.04.2016. гoдинe.

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
10. Јануар 2019.

Радови у улици Николе Пашића

ЈКП Топлана-Шабац врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у улици Николе Пaшића број 22 ради прикључка објектата на диструбутивну гасну мрежу у периоду од 15. јануара до 30. априла 2019. године, обавезу да раскопану ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'