Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

18. Фебруар

Градска управа града Шапца-Одељење за урбанизам, на основу чл. 8ђ ст. 3 и 4 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), објављује

Обавештавамо јавност да је овај Орган издао:

 1. закључак о одбацивању захтева за локацијске услове:
 2. закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу:
  • захтев поднет 8.2.2016. године, од стране инвеститора Илић Саше из Шапца, за изграђени стамбени објекат, заведен под бројем ROP-SAB-285-IUPH-2/2016(351-3-18/2016-11) од 11.2.2016. године.
  • захтев поднет 10.2.2016. године, од стране инвеститора Ивановић Светлане из Шапца поднетом преко пуномоћника Ђокић Зорице изШапца, за изграђени стамбени објекат, заведен под бројем ROP-SAB-650-IUP-1/2016(351-3-19/2016-11) од 11.2.2016. године.
  • захтев поднет 8.2.2016. године, од стране Јовановић Младена из Шапца,чији је пуномоћник Золтан Ференц из Шапца, за изграђени стамбено-пословни објекат, заведен под бројем ROP-SAB-532-IUP-1/2016(351-5-1/2016-11) од 12.2.2016. године.
 3. закључак о одбацивању захтева за решење по чл. 145:
  • захтев поднет 5.2.2016. године, од стране Савковић Владимира из Шапца, за извођење радова на стамбеном објекту, заведен под бројем ROP-SAB-463-ISAW-1/2016(353-3-15/2016-11) од 9.2.2016. године.
 4. закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу:
  • захтев поднет 3.2.2016. године, од стране Радовановић Миле и Жужа Милке, обе из Шапца, чији је пуномоћник Самостални биро за пројектовање „Прим пројект“, Шабац, предузетникаДрагана Лукића, за стамбено-пословног објекта, заведен под бројем ROP-SAB-121-CPIH-2/2016(351-9-11/2016-11) од 10.2.2016. године.
  • захтев поднет 8.2.2016. године, од стране Матић Небојше из Шапца,поднетом преко пуномоћника “Инвест-Пројект” ДОО Шабац, за изградњу перионице аутомобила, заведен под бројем ROP-SAB-526-CPI/2016(351-8-2/2016-11) од 12.2.2016. године.
 5. закључак заиздавање решења о измени решења ограђевинској дозволи
  • захтев поднет 2.2.2016. године, од стране Привредног друштва „НАФОС“, Д.О.О. са седиштем у Шапцу,чији је законски заступник-директор Цвјетиновић Драган, за издавање решења оизмени решења о грађевинској дозволи овог органа бр. 351-348/15-11 од 18.09.2015. године, заведен под бројем ROP-SAB-326-CPА-1/2016(351-7-1/2016-11) од 9.2.2016. године.

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
17. Јун 2019.

Раскопавање тротоара у Улици цара Душана

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове обавештава грађане да ће предузећу за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. извршна јединица Шабац, вршити раскопавање ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'