Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

18. Фебруар

Градска управа града Шапца-Одељење за урбанизам, на основу чл. 8ђ ст. 3 и 4 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), објављује

Обавештавамо јавност да је овај Орган издао:

 1. закључак о одбацивању захтева за локацијске услове:
 2. закључак о одбацивању захтева за употребну дозволу:
  • захтев поднет 8.2.2016. године, од стране инвеститора Илић Саше из Шапца, за изграђени стамбени објекат, заведен под бројем ROP-SAB-285-IUPH-2/2016(351-3-18/2016-11) од 11.2.2016. године.
  • захтев поднет 10.2.2016. године, од стране инвеститора Ивановић Светлане из Шапца поднетом преко пуномоћника Ђокић Зорице изШапца, за изграђени стамбени објекат, заведен под бројем ROP-SAB-650-IUP-1/2016(351-3-19/2016-11) од 11.2.2016. године.
  • захтев поднет 8.2.2016. године, од стране Јовановић Младена из Шапца,чији је пуномоћник Золтан Ференц из Шапца, за изграђени стамбено-пословни објекат, заведен под бројем ROP-SAB-532-IUP-1/2016(351-5-1/2016-11) од 12.2.2016. године.
 3. закључак о одбацивању захтева за решење по чл. 145:
  • захтев поднет 5.2.2016. године, од стране Савковић Владимира из Шапца, за извођење радова на стамбеном објекту, заведен под бројем ROP-SAB-463-ISAW-1/2016(353-3-15/2016-11) од 9.2.2016. године.
 4. закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу:
  • захтев поднет 3.2.2016. године, од стране Радовановић Миле и Жужа Милке, обе из Шапца, чији је пуномоћник Самостални биро за пројектовање „Прим пројект“, Шабац, предузетникаДрагана Лукића, за стамбено-пословног објекта, заведен под бројем ROP-SAB-121-CPIH-2/2016(351-9-11/2016-11) од 10.2.2016. године.
  • захтев поднет 8.2.2016. године, од стране Матић Небојше из Шапца,поднетом преко пуномоћника “Инвест-Пројект” ДОО Шабац, за изградњу перионице аутомобила, заведен под бројем ROP-SAB-526-CPI/2016(351-8-2/2016-11) од 12.2.2016. године.
 5. закључак заиздавање решења о измени решења ограђевинској дозволи
  • захтев поднет 2.2.2016. године, од стране Привредног друштва „НАФОС“, Д.О.О. са седиштем у Шапцу,чији је законски заступник-директор Цвјетиновић Драган, за издавање решења оизмени решења о грађевинској дозволи овог органа бр. 351-348/15-11 од 18.09.2015. године, заведен под бројем ROP-SAB-326-CPА-1/2016(351-7-1/2016-11) од 9.2.2016. године.

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
08. Март 2019.

Радови у улици Вука Караџића

ЈКП „Топлана-Шабац“ ће вршити раскопавање површине јавне намене у улици Вука Караџића број 8. ради прикључка објектата на диструбутивну гасну мрежу у периоду од 11. марта до 30. ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'