Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

Обавештење Одељења за урбанизам

11. Јануар

Градска управа града Шапца-Одељење за урбанизам, на основу чл. 8ђ ст. 3 и 4 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), објављује

Обавештавамо јавност да је овај Орган издао:


 1. употребне дозволе:
  • захтев поднет 30.12.2015. године, од стране инвеститора Снежане Чупић из Липолиста, Ул. Карађорђева бр. 142 и Александра Чупића из Новог Сада, Ул. Тоне Хаџића бр. 25/13, за изведене радове на реконструкцији котловског постројења у постојећој котларници у оквиру пословног комплекса, заведен под бројем 351-6-1/16-11 од 6.1.2016. године.
  • захтев поднет 31.12.2015. године, од стране инвеститора Веселина Мијаиловића из Мајура, Ул. Босанска бр. 13, за изграђени стамбени објекат, заведен под бројем 351-3-7/16-11 од 6.1.2016. године.
  • захтев поднет 31.12.2015. године, од стране инвеститора Младена Туфегџића из Јевремовца, Ул. војводе Степе бб, за део двојног стамбеног објекта, заведен под бројем 351-3-8/16-11 од 5.1.2016. године.
  • захтев поднет 30.12.2015. године, од стране инвеститора Добривоја Драгићевића из Шапца, Ул. владике Гаврила Поповића бр. 14, за стамбени објекат, заведен под бројем 351-3-5/16-11 од 5.1.2016. године.
  • захтев поднет 31.12.2015. године, од стране инвеститора Ивана Исаковића из Шапца, Ул. кнеза Лазара бр. 6/21, за стан ознаке Ц4, заведен под бројем 351-3-9/16-11 од 6.1.2016. године.
  • захтев поднет 31.12.2015. године, од стране инвеститора Снежане Николић из Шапца, Ул. Срдан Илије бр. 80, за стамбени објекат, заведен под бројем 351-3-10/16-11 од 5.1.2016. године.
 2. закључке о одбацивању захтева за издавање локацијских услова:
  • захтев поднет 30.12.2015. године, од стране инвеститора ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд регионални центар Краљево, огранак Лозница, за изградњу СБТС 10/04кВ 160/100кВА "Женева" у Прњавору, заведен под бројем 350-1-34/16-11 од 8.1.2016. године.
  • захтев поднет 28.12.2015. године, од стране инвеститора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем Шабац из Шапца, Ул. Кнеза Милоша бр. 1, за изградњу дела улице Нова 5 у Северозападној радној зони, и то од улица Нова 4 до улице Нова трансферзала 3 у Шапцу, заведен под бројем 350-1-26/16-11 од 4.1.2016. године.
  • захтев поднет 30.12.2015. године, од стране инвеститора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем Шабац из Шапца, Ул. Кнеза Милоша бр. 1, за изградњу објеката, заведен под бројем 350-1-36/16-11 од 8.1.2016. године.
  • захтев поднет 28.12.2015. године, од стране инвеститора Александра Давинића из Шапца, Ул. Масарикова бр.52, за изградњу стамбено-пословног објекта, заведен под бројем 350-1-24/16-11 од 5.1.2016. године.
  • захтев поднет 31.12.2015. године, од стране инвеститора Драгане Дискаловић из Шапца, Ул. Ивандањска бр.5, за изградњу стамбено-пословног објекта за колективно становање, заведен под бројем 350-1-41/16-11 од 8.1.2016. године.
  • захтев поднет 29.12.2015. године, од стране инвеститора Дивне и Радоја Ивановића из Шапца, Ул. војводе Путника бр.9, преко пуномоћника Саше Васића из Шапца, за доградњу и надградњу двојног стамбеног објекта, заведен под бројем 350-1-28/16-11 од 6.1.2016. године.
 3. локацијске услове:
  • захтев поднет 9.12.2015. године, од стране инвеститора ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд регионални центар Краљево, огранак Лозница, за доградњу високонапонског дела по постојећим бетонским стубовима 12/X за напајање СБТС 10/04кВ "Женева" - Прњавор од ПТЦ "Горња Мала" - Прњавор, заведен под бројем 350-1-17/16-11 од 6.1.2016. године.
  • захтев поднет 10.12.2015. године, од стране инвеститора ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд регионални центар Краљево, огранак Шабац, за изградњу НН мреже поред пута за Драгојевац у месту Миокус, заведен под бројем 350-1-18/16-11 од 6.1.2016. године.
  • захтев поднет 21.12.2015. године, од стране инвеститора Вељка Гороњића из Јевремовца, за изградњу стамбеног објекта, заведен под бројем 350-1-20/16-11 од 6.1.2016. године.
 4. решења на основу чл. 145:
  • захтев поднет 29.12.2015. године, од стране инвеститора ЈКП "Топлана-Шабац" из Шапца, Ул. Ђуре Јакшића бр.1, за извођење радова на изградњи кућног гасног прикључка и унутрашње гасне инсталације - немерени део за потребе стамбеног објекта, заведен под бројем 353-4-23/16-11 од 6.1.2016. године.
  • захтев поднет 30.12.2015. године, од стране инвеститора ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд регионални центар Краљево, огранак Шабац, за извођење радова на изградњи прикључка 0,4kV за потребе снабдевања електричном енергијом "Кош клуба" у Шапцу, заведен под бројем 353-4-26/16-11 од 8.1.2016. године.
  • захтев поднет 28.12.2015. године, од стране инвеститора Марка Васиљевића из Шапца, Ул. Далматинска бб, за изградњу ограде, заведен под бројем 353-4-22/16-11 од 5.1.2016. године.
 5. закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе:
  • захтев поднет 28.12.2015. године, од стране инвеститора Слободана Спасојевића из Варне, Ул. војводе Путника бр. 33 преко пуномоћника Радмиле Перак из Шапца, за изградњу стамбеног објекта, заведен под бројем 351-456/16-11 од 5.1.2016. године.
 6. закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе:
  • захтев поднет 31.12.2015. године, од стране Владе Кекића из Шапца, Ул. Борачка бр. 4, за стамбени објекат, заведен под бројем 351-3-11/16-11 од 8.1.2016. године.
 7. грађевинску дозволу:

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
14. Новембар 2018.

Водовод изводи радове на Цветном тргу

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Водовод-Шабац“, Шабац, вршити раскопавање површине јавне ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'