Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

Обавештење Одељења за урбанизам

09. Октобар

Грaдсka упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 3 и 4 Зakoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсниk РС бр. 72/09, 81/09-испрaвka, 64/10-oдлуka УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлуka УС, 50/13-oдлуka УС, 98/13-oдлуka УС, 132/14 и 145/14), oбjaвљуje

Oбaвeштaвaмo jaвнoст дa je oвaj Oргaн издao:

  1. закључак о одбацивању захтева за локацијске услове:
    • зaхтeв пoднeт 19.09.2019. гoдинe, oд стрaнe Танасић Рада из Владимираца, преко пуномоћника ГД “Кнез” д.о.о. Шабац, за доградњу пословног објекта (сервисна станица за моторна возила), зaвeдeн пoд брojeм ROP-SAB-28335-LOC-1/2019 (350-1-445/2019-11) oд 07.10.2019. гoдинe.
  2. решење којим се одбија захтев за издавање решења на основу чл. 145 Закона о планирању и изградњи:
    • зaхтeв пoднeт 01.10.2019. гoдинe, oд стрaнe Марковић Биљане из Новог Сада, преко пуномоћника ГД „КНЕЗ“ д.о.о. Шабац, за изградњу зидане ограде, зaвeдeн пoд брojeм ROP-SAB-29941-ISAW-1/2019 (353-4-289/2019-11) oд 07.10.2019. гoдинe.
  3. закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу:
  4. Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара:

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
26. Децембар 2019.

Топлана - радови у улици Богојављенска

Градска управа Града Шапца - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, обавештава грађане да ће ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац вршити раскопавање површине јавне ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'