Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

Oбједињена процедура

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи Одељење за урбанизам - одсек за обједињену процедуру у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да, на једном месту, преко Централног информационог системаАгенције за привредне регистре (ЦИС), поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

23. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
21. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Фебруар

Oбaвeштeњe Oдeљeњa зa урбaнизaм

Прочитајте више
12. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
09. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
02. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
01. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
31. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
30. Јануар

Oбaвeштeњe Oдeљeњa зa урбaнизaм

Прочитајте више
29. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
25. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
24. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
11. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
10. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
10. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
09. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Јануар

Обавештење Одељења за урбаниза

Прочитајте више
08. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
30. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
25. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
25. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
21. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Децембар

Oбaвeштeњe Oдeљeњa зa урбaнизaм

Прочитајте више
19. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Децембар

Oбaвeштeњe Oдeљeњa зa урбaнизaм

Прочитајте више
13. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
30. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
24. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
21. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
14. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
01. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
01. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
31. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
18. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
17. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
11. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
09. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
05. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
03. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
02. Октобар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
25. Септембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
22. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
21. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
18. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
11. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
02. Септембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
31. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
18. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
17. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
10. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
03. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
02. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
01. Август

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
31. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Јул

Обавештење одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
25. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
24. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
18. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
17. Јул

Oбавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
11. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
10. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
03. Јул

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
30. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
21. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
11. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
09. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
02. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
01. Јун

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
31. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
30. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
30. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
25. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
24. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
17. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
11. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
09. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
03. Мај

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Април

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
26. Април

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
25. Април

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
21. Април

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Април

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Април

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
06. Април

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
31. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
24. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
18. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
08. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
03. Март

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
28. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
10. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
01. Фебруар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
24. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
20. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
17. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
10. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
30. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
24. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
22. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
14. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
12. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
07. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
02. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
29. Новембар

Oбaвeштeњe Oдeљeњa зa урбaнизaм

Прочитајте више
26. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
23. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
19. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
17. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
15. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
11. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
03. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
02. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
31. Октобар

Oбaвeштeњe Oдeљeњa зa урбaнизaм

Прочитајте више
30. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
26. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
25. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
20. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
17. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
15. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
12. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
11. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
11. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
10. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
06. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
05. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
01. Октобар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
30. Септембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
22. Септембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
16. Септембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
09. Септембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
31. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
25. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
22. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
18. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
12. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
10. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
05. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
03. Август

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
31. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
26. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
23. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
18. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
15. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
13. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
10. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
05. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
03. Јул

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Јун

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
10. Јун

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
07. Јун

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
27. Мај

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
24. Мај

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Мај

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
17. Мај

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
14. Мај

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
12. Мај

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
05. Мај

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
30. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
27. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
26. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
25. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
20. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
15. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
13. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
08. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
07. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
06. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
05. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
01. Април

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
31. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
30. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
28. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
26. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
24. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
23. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
22. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
17. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
16. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
14. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
10. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
04. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
02. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
29. Фебруар

Oбaвeштeњe Oдeљeњa зa урбaнизaм

Прочитајте више
26. Фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
23. Фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
22. Фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
19. Фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
18. Фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
12. Фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
01. Фебруар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
29. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
28. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
27. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
14. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
13. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
12. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
11. Јануар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Јануар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
31. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
30. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
29. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
29. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
25. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
24. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
22. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
21. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
18. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
17. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
11. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
10. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
09. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
08. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
07. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
04. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
03. Децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
01. Децембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
27. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
25. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
24. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
23. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
20. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
19. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
18. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
16. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
13. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
12. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
06. Новембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
04. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
04. Новембар

Обавештење Одељења за урбанизам

Прочитајте више
05. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више
04. Март

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

Прочитајте више

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
20. Фебруар 2018.

Радови у Улици кнез Михаилова

ЈКП „Водовод-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у Улици кнез Михаилова број 4, због интервенције на поправци канализационе мреже у периоду од 20. до 23. ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'