Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

Јавне набавке

Јавне набавке

Мијатовић Александар

Маријана Арсеновић

Ђорђе Исаковић

Телефон: 015/364-147

aleksandar.mijatovic@sabac.org


  • послови припреме интерних нормативних аката из области јавних набавки;
  • послови обезбеђивања економичности, ефикасности и транспарентности употребе јавних средстава, као и обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача у поступцима јавних набавки;
  • израда плана јавних набавки и кварталних извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима;
  • спровођење поступка јавних набавки за потребе града и њених органа;
  • друге послове у области јавних набавки у складу са законом и нормативним актима града;
Јавна набавка радова на изградњи балон сале у Змињаку
рок за достављање понуда до 26.02.2018.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда 27.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка услуга дневног боравка за особе са интелектуалним и менталним сметњама
рок за достављање понуда до 23.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка механичких поправки и одржавања возила
рок за достављање понуда до 22.02.2018.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 23.02.2018.године до 12 часова
Јавна набавка природног гаса
рок за достављање понуда до 20.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка услуга поверавања на управљање,организацију рада и одржавање градског базена у Шапцу
рок за достављање понуда до 12.03.2018.године до 12 часова
Јавна набавка услуга директних телевизијских преноса седница скупштине града и пратећих догађаја
рок за достављање понуда до 14.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка услуга штампања
рок за достављање понуда до 15.02.2018.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 19.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка рачунарске опреме
рок за достављање понуда до 13.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка материјала за превозна средства
рок за достављање понуда до 12.02.2018.године до 11 чаасова
Јавна набавка пића
рок за достављање понуда до 06.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка опреме за бебе
рок за достављање понуда до 06.02.2018.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 07.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка услуга превоза ученика на градски базен , градске манифестације и иностранство
рок за достављање понуда до 05.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка мониторинг квалитета ваздуха у граду
рок за достављање понуда до 02.02.2018.године до 11 часова
Јавна набавка угоститељских услуга
рок за достављање понуда до 01.02.2018.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 05.02.2018.године до 12 часова
Набавка финансијских услуга кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода
рок за достављање понуда до 11.12.2017.године до 12 часова,
Јавна набавка услуга израде документације са потребним претходним радовима за потребе прибављања грађевинске дозволе за извођење радова на уређењу површинских вода у оквиру комплекса "Сава парк" у Шапцу
рок за достављање понуда до 21.12.2017.године до 12 часова
Радови на реконструкцији и санацији помоћног терена ФК Мачва
рок за достављање понуда до 20.12.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 22.12.2017.године до 12 часова
Јавна набавка радова на уградњи котла на биомасу и реконструкција котларнице у ОШ"Стојан Новаковић" Шабац
рок за достављање понуда до 07.12.2017.године до 12 часова
Јавна набавка рачунарске опреме-сервер за обједињену наплату
рок за достављање понуда до 11.10.2017.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 12.10.2017.године до 11 часова
Јавна набавка радова на уградњи котла на биомасу и реконструкцију котларнице у ОШ "Стојан Новаковић
рок за достављање понуда до 27.09.2017.године до 12 часова
Јавна набавка садног материјала
рок за достављање понуда до 22.08.2017.год. до 11 часова
Јавна набавка грађевинских радова на месним канцеларијама
рок за достављање понуда до 21.08.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуге личног пратиоца детета
рок за достављање понуда до 28.08.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 29.08.2017.године до 12 часова
Јавна набавка горива
рок за достављање понуда до 03.08.2017.године до 12 часова
Јавна набавка услуга осигурања
рок за достављање понуда до 05.07.2017.године до 12 часова
Јавна набавка грађевинских радова на реконструкцији објекта медицинске школе "Др Андра Јовановић"
рок за достављање понуда до 30.06.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга поверавања на управљање ,организацију рада и одржавање објекта градског базена у Шапцу
рок за достављање понуда до 28.06.2017.године до 12 часова
Јавна набавка радова на опремању сервер сале и зграде "НАВИП"
рок за достављање понуда до 05.06.2017.године до 11 часова
Јавна набавка грађевински радова на санацији и адаптацији објекта у оквиру геронтолошког центра
рок за достављање понуда до 12.06.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 22.06.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга фиксне телефоније и интернета
роки за достављање понуда до 08.05.2017.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда 09.05.2017.године до 11
Јавна набавка услуга промоције културних летњих активности града Шапца
рок за достављање понуда до 03.05.2017.године до 12 часова
Јавна набавка услуга организације шабачког летњег фестивала
рок за достављање понуда до 03.05.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга вештачког осемењавања свиња
рок за достављање понуда до 25.04.2017.године до 11 часова
Јавна набавка радова на атлетској стази градског стадиона
рок за достављање понуда 24.04.2017.године до 11 часова
Јавна набавка природног гаса
рок за достављање понуда до 21.04.2017.године до 11 часова
Јавна набавка противградних ракета
рок за достављање понуда до 19.04.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга одржавања информационог система ЛПА
рок за достављање понуда до 18.04.2017.године до 11 часова
Јавна набавка радова на реконструкцији и адаптацији синагоге
рок за достављање понуда до 13.04.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга одржавања ГИС ЕСРИ софтвера
рок за достављање понуда до 10.04.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга дезинсекције и дератизације
рок за достављање понуда до 03.05.2017.године до 12 часова
Јавна набавка канцеларијског материјала
рок за достављање понуда до 27.04.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 28,04,2018,године до 12 часова
Јавна набавка услуга поверавања на управљање,организацију рада и одржавање објекта градског базена у Шапцу
рок за достављање понуда до 06.04.3017.године до 12 часова
Јавна набавка средстава за одржавање хигијене
рок за достављање понуда до 03.04.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда 04.04.2017.године до 12 часова
Јавна набвка екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Шапца за 2016.годину
рок за достављање понуда до 09.03.2017.године до 11 часова
Јавна набвака радова на адаптацији и санацији ОШ"Јеврем Обреновић" Шабац
рок за достављање понуда до 29.03.2017.године до 13 часова
Јавна набавка радова на адаптацији,санацији и спољашњем уређењу спортске хале "Шабачке гимназије"
рок за достављање понуда до 29.03.2017.године до 12 часова
Јавна набавка услуга мобилне телефоније
рок за достављање понуда до 22.03.2017.године до 12 часова
Јавна набавка опреме за бебе
рок за достављање понуда до 01.03.2017.године до 11 часова
Јавна набавка горива
рок за достављање понуда до 20.03.2017.године до 12 часова
Јавна набавка услуга припреме,обраде и штампања пореских решења,коверата и уплатница
рок за достављање понуда до 24.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка - Брендирање града Шапца и управљање другим мрежама
рок за достављање понуда 23.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка превоз ученика на градски базен
рок за достављање понуда до 22.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка радова на демонтажи живиних сијалица
рок за достављање понуда до 17.02.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 21.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка лира за светиљке јавног осветљења
рок за достављање понуда до 17.02.2017.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 21.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга дневног боравка за особе са интелектуалним и менталним сметњама
рок за достављање понуда до 15.02.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 17.02.2017.год. до 10 часова и 30 минута,нови рок за достављање понуда до 20.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка помоћ и нега у кући
рок за достављање понуда до 15.02.2017.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 17.02.2017.године до 10 часова,нови рок за достављање понуда до 20.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка услуга штампања
рок за достављање понуда до 09.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка web платформа за интерактивну едукацију младих програмски језик Java Script
рок за достављање понуда до 08.02.2017.године до 11 часова ,нови рок за достављање понуда до 09.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка материјала за превозна средства
рок за достављање понуда до 06.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка механичких поправки и одржавања возила
рок за достављање понуда до 07.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка мониторинг квалитета ваздуха
рок за достављање понуда до 03.02.2017.до 11 часова
Јавна набавка пића
рок за достављање понуда до 02.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка маркетиншких услуга
рок за достављање понуда до 02.02.2017.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 03.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка услуга израде телевизијских емисија о градским манифестацијама у циљу промоције града
рок за достављање понуда до 01.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка услуга директних телевизијских преноса седница скупштине града и пратећих догађаја
рок за достављање понуда до 01.02.2017.године до 11 часова
Јавна набавка електричне енергије
рок за достављање понуда до 23.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка грађевинског материјала
рок за достављање понуда до 22.02.2017.године до 12 часова
Јавна набавка радова на реконструкцији моста у Липолисту
Рок за достављање понуда до 23.12.2016.године до 11 часова
Јавна набавка угоститељских услуга
рок за достављање понуда до 20.12.2016.године до 11 часова
Јавна набавка закуп клизалишта
Рок за достављање понуда до 02.12.2016.године до 11 часова
Јавна набавка услуга чишћења и одржавања
рок за достављање понуда до 05.12.2016. год до 12 часова
Јавна набавка радова на реконструкцији и адаптацији синагоге у Шапца
рок за достављање понуда до 02.11.2016.године до 12 часова
Јавна набавка радова на изградњи инфраструктуре кванташке пијаце ради изградње центра за складиштење воћа
Рок за пријем понуда до 12.08.2016 до 12 часова
Јавна набавка рачунарске опреме
рок за достављање понуда до 22.07.2016 до 11 часова
Јавна набавка анализе пословања Апотеке Шабац
рок за достављање понуда 08.07.2016.године до 11 часова
Јавна набавка опреме за видео надзор
рок за достављање понуда до 07.07.2016.год.до 11 часова
Јавна набавка услуге ангажовања консултанта за техничку помоћ у процесу реализације пројеката финансираних из ино фондова уз мониторинг и евалуацију
Рок за достављање понуда до 27.06.2016. до 12 часова
Јавна набавка адвокатских услуга
рок за достављање понуда до 17.06.2016. до 12 часова
Јавна набавка услуга осигурања
рок за достављање понуда 27.06.2016.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда 29.06.2016.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда 30.06.2016.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда 01.07.2016.године до 12 часова
Јавна набавка одржавања ГИС ЕСРИ софтвера
рок за достављање понуда до 18.05.2016.године до 11 часова
Јавна набавка возила са првенством пролаза за потребе саобраћајне полиције
рок за достављање понуда до 22.04.2016.године
Јавна набавка - канцеларијски материјал
рок за достављање понуде до 09.05. до 12 часова,нови рок за достављање понуда 10.05.2016.године до 12 часова
Јавна набавка услуга превоза ученика на градски базен
рок за достављање понуда до 07.04.2016.године до 11 часова
Јавна набавка радова на изградњи лаке хале за спорт
рок за достављање понуда до 04.04.2016.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда до 05.04.2016.године
Јавна набавка Ископ-багеровање у зони десне обале реке Саве
рок за достављање понуда 21.04.2016.године до 12 часова
Јавна набавка услуга одржавања информационог система ЛПА
рок за достављање понуда 30.03.2016.год. до 11 часова
Јавна набавка услуга дневног боравка за особе са интелектуалним и менталним сметњама
рок за достављање понуда 28.03.2016.год. до 11 часова
Јавна набавка услуга чишћења и одржавања пословних просторија
рок за достављање понуда 29.03.2016.год. до 11 часова,нови рок за достављање понуда 30.03.2016.године до 11 часова
Јавна набавка средстава за одржавање хигијене
рок за достављање понуда 15.04.2016.год. до 12 часова,нови рок за достављање понуда до 19.04.2016.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда 20.04.2016.године до 12 часова,нови рок за достављање понуда 21.04.2016.године до 13 часова
Јавна набавка услуга дезинсекције,дератизације и дезинфекције
рок за достављање понуда 08.04.2016.год. до 12 часова
Јавна набавка опреме за бебе
рок за достављање понуда до 17.03.2016.год. до 11 часова
Јавна набавка услуга припреме,обраде и штампања пореских решења,коверата и уплатница
Рок за достављање понуда до 10.03.2016.год. до 11 часова,нови рок за достављање понуда 11.03.2016.год. до 11 часова
Јавна набавка услуга мобилне телефоније
рок за достављање понуда до 30.03.2016.год. до 12 часова,нови рок за достављање понуда 01.04.2016.до 12 часова
Јавна набавка услуга помоћи и неге у кући
Рок за достављање понуда до 01.03.2016.године до 11 часова
Јавна набавка веб платформе за интерактивну едукацију
рок за достављање понуда 29.02.2016.године до 11 часова
Јавна набавка услуге организације шабачког летњег фестивала
рок за достављање понуда до 22.02.2016.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда је 25.02.2016.год. до 11 часова
Jавна набавка горива
рок за достављање понуда до 11.03.2016.године до 12 часова
Јавна набавка услуга одржавања ергеле коња на градском хиподрому
рок за достављање понуда 12.02.2016.године до 12 часова
Јавна набавка мониторинг квалитета ваздуха
рок за достављање понуда 12.02.2016.године до 11 часова
Jавна набавка услуге штампања
рок за достављање понуда до 11.02.2016.године до 11 часова
Јавна набавка материјала за превозна средства
рок за достављање понуда до 10.02.2016.године до 11 часова
Јавна набавка механичких поправки и одржавања возила
рок за достављање понуда 09.02.2016.године до 11 часова,нов рок за достављање понуда 10.02.2016.године до 12 часова
Јавна набавка пића
рок за достављање понуда 05.02.2016.године до 11 часова,нови рок за достављање понуда 08.02.2016.године до 11 часова
Јавна набавка електричне енергије
рок за достављање понуда 22.02.2016. до 12 часова
Радови на реконструкцији и доградњи објекта месне заједнице Камењак
нови рок за достављање понуде 20.01.2016. до 11 часова
Јавна набавка грађевинског материјала
рок за достављање понуда 22.12.2015.год. до 11часова
Јавна набавка закуп клизалишта
рок за достављање понуда 21.12.2015. до 11 часова
Јавна набавка - Пољопривредне машине
рок за достављање понуда 18.12.2015. до 11 часова
Јавна набавка - санација моста преко Добрићке реке
рок за достављање 02.12.2015. у 11 часова
Јавна набавка - израда хидротехничког пројекта уређења комплекса "Сава парк" у Шапцу
рок за достављање понуда 16.11.2015. године,нови рок за достављање понуда 20.11.2015.
Јавна набавка - лед сијалице
објављено 29.10.2015.
Јавна набавка - уређење пољских путева
објављено 03.10.2015.
Јавна набавка - екстерна ревизија Завршног рачуна буџета града Шапца и Завршних рачуна јавних предузећа града Шапца
Нови рок за достављање понуде 04.09.2015. године у 11 часова
Јавна набавка - одржавање GIS ESRI софтвера
објављено 02.07.2015.
Јавна набавка - кухињска опрема
нови рок за достављање понуде - 16.06.2015. до 11 часова
Јавна набавка - бела техника и намештај
Рок за достављање понуде 08.06.2015. године
Јавна набавка - услуге осигурања
Нови рок за достављање понуда 18.06.2015. до 12.30 часова
Јавна набавка - опрема за бебе
рок за достављање понуде 07.05.2015. године до 11.00 часова
Јавна набавка - кухињска опрема
рок за достављање понуда 30.04.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - радови на спомен комплексу Доњошорско гробље
рок за достављање понуде 20.04.2015.
Јавна набавка - услуге информисања
рок за достављање понуда 17.04.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације
Објављено 06.04.2015.
Јавна набавка - одржавање информационог система ЛПА
рок за достављање понуде 14.04.2015. године до 11.00 часова
Јавна набавка- канцеларијски материјал
нови рок за достављање понуда 07.05.2015. до 12.00 часова
Јавне набавке - средства за одржавање хигијене
објављено 23.03.2015.,нови рок за достављање понуда 20.04.2016.године до 12 часова
Јавна набавка - услуге мобилне телефоније
нови рок за достављање понуде 17.04.2015. до 12.00 часова
Јавна набавка- стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији, сансацији, адаптацији и доградњи затвореног базена у Шапцу
рок за достављање понуде 13.03.2015. године до 11.00 часова
Јавна набавка - рачунарска опрема
објављено 03.03.2015.
Јавна набавка - заједничка набавка горива
Нови рок за достављање понуде 24.03.2015. до 12.00 часова
Јавна набавка - физичко-техничко и противпожарно обебеђење и заштита имовине
нови рок за достављање понуда 06.03.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - чишћење и одржавање пословних просторија
нови рок за достављање понуда 04.03.2015. до 11.00 часова
Jавна набавка - одржање ергеле коња на градском хиподрому
рок за достављање понуда 02.02.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - електрична енергија
нови рок за достављање понуде 17.03.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - мониторинг квалитета ваздуха у граду
рок за достављање понуда 10.02.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - услуге припреме, обраде и штампања пореских решења, коверата и уплатница
нови рок за достављање понуде 13.02.2015. до 11.00 часова
Јавне набавка - материјал за превозна средства
нови рок за достављање понуде 30.01.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - одржавање возила
рок за достављање понуде 26.01.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - услуге штампања
рок за достављање понуде 23.01.2015. до 11.00 часова
Јавна набавка - пиће
рок за достављање понуде 22.01.2015. до 11.00 часова

Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Август
02.

Мишарске свечаности

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
20. Фебруар 2018.

Радови у Улици кнез Михаилова

ЈКП „Водовод-Шабац“ врши раскопавање површине јавне намене у Шапцу, у Улици кнез Михаилова број 4, због интервенције на поправци канализационе мреже у периоду од 20. до 23. ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'