Актуелности

Прочитајте актуелности града Шапца

Директно одлучивањеСписак предлога за сваку месну заједницу, правила гласања као и податке о начину на који можете да се пријавите да желите да учествујете, можете пронаћи на страници https://direktnoodlucivanje.sabac.org/


Једино се Шабац пита


Више од 100.000 грађана Шапца 8. децембра директно ће одлучити како ће бити потрошено 214.359.792,71 динара, колико је у буџету града прикупљено од пореза на имовину у месним заједницама.

Шабац је једини град у Србији у ком грађани предлажу и одлучују како се троши новац од пореза на имовину.

Предлог који добије највише гласова 8. децембра, када је заказано изјашњавање, спровешће Градска управа града Шапца.

Грађани ће одлучивати о новцу који је прикупљен на територији месне заједнице којој припадају.

Право да гласају имају сви грађани, без обзира на то да ли су платили порез или не. Потребно је само да пре тога буду уписани у листу учесника непосредног изјашњавања.

Иако је ова пракса необична за Србију јер не постоји други град у ком се грађани питају како ће бити потрошен новац из буџета, у Шапцу је ово пракса стара две године.

Овакав вид директне демократије у Шапцу се спроводи од 2017. године. Сваке године, сваки грађанин има право да поднесе иницијативу на који начин би потрошио новац прикупљен од пореза на имовину. До сада су на овај начин реализовани бројни пројекти попут изградње фискултурне балон сале у Змињаку и цркве у Табановићу.

Искористите и ви своје јединствено право у Србији, да директно одлучите како ће бити потрошено више од 200 милиона динара – ЈЕДИНО СЕ ШАБАЦ ПИТА.

09.12.2019. године

КОНАЧНА ЛИСТА ПРОЈЕКАТА МЗ

КОНАЧНА ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ.docx

07.12.2019. године

Одлука о измени Комисије о образовању одбора за директно одлучивање

Одлука комисије о одборима 08-12-2019 допуна.doc

06.12.2019. године

Одлука Комисије о одборима за директно одлучивање грађана 02-12-2019

Одлука Комисије о одборима за 08-12-2019.doc

Коначно решење о броју учесника директног одлучивања 05-12-2019

Коначно решење о броју учесника децембар 2019.doc

Одлука о допуни Одлуке Комисије одборима за директно одлучивање грађанима

Одлука Комисије о одборима за 08-12-2019 допуна.doc

26.09.2019. године

Јавни позив за поношење предлога - продужетак рока

16.09.2019. године

Износи средстава којима располажу градске месне заједнице за предлоге пројеката из јавног позива објављеног 26.08.2019. године

05.09.2019. године

ОБРАСЦИ

Предлог пројекта ОБРАЗАЦ.doc

Предлог заједничког пројекта ОБРАЗАЦ.doc

Овлашћење за заступање групе грађана.odt

Овлашћење за заступање групе грађана у заједничком пројекту.odt

29.08.2019. године

Основне информације о поступку непосредног изјашњавања грађана Шапца

Основне информације о поступку.doc

26.08.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА МЗ

Јавни позив АВГУСТ 2019.doc

23.08.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О БРОЈУ УЧЕСНИКА ПОТРЕБНОМ ЗА СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДЛАГАЧА

Обавештење статус овлашћеног предлагача - август 2019.doc

15.07.2019. године

Коначна листа пројеката за финансијање за МЗ Заблаће, МЗ Радовашница и МЗ Цуљковић

11.07.2019. године

Решење о закључању списка учесника непосредног изјашњавања у месним заједницама Заблаће, Радовашница и Цуљковић

24.06.2019. године

Одлука о датуму и месту спровођења поступка непосредног изјашњавања грађана у МЗ Радовашница, МЗ Заблаће и МЗ Цуљковић

21.06.2019. године

Решење о утврђивању листе предлога пројеката за непосредно изјашњавање грађана у МЗ Радовашница

Решење о утврђивању листе предлога пројеката за непосредно изјашњавање грађана у МЗ Заблаће

Решење о утврђивању листе предлога пројеката за непосредно изјашњавање грађана у МЗ Цуљковић

20.05.2019. године

Јавни позив за подношење предлога пројеката за финансирање у МЗ Заблаће, Цуљковић и Радовашница

17.05.2019. године

Обавештење за грађане МЗ Заблаће, Цуљковић и Радовашница

17.05.2019. године

Привремено решење о утврђивању броја учесника уписаних у списак учесника непосредног изјашњавања у МЗ Заблаће, Цуљковић и Радовашница

30.04.2019. године

Коначна листа пројеката за финансирање на основу изјашњавања 28.04.2019. године

30.04.2019. године

Одлука о поништењу поступка непосредног изјашњавања у МЗ Радовашница

25.04.2019.године

Решење о закључењу списка учесника непосредног изјашњавања у МЗ у којима се непосредно изјашњавање спроводи 28.04.2019. године

12.04.2019. године

Решења о утврђивању листа предлога пројеката

12.04.2019. године

Одлука о непосредном изјашњавању 28.04.2019. године

04.04.2019. године

Решења о утврђивању износа средстава за финансирање пројеката у месним заједницама

27.02.2019. година

Јавни позив за подношење предлога пројеката у двадесет једној месној заједници

Обавештење Комисије за спровођење поступка непосредног изјашњавања

Прописани образац

25.02.2019. година

Обавештење о броју учесника неопходном за статус овлашћеног предлагача

22.02.2019. године

Обавештење о увиду у списак учесника непосредног изјашњавања

26.11.2018.године

Коначна листа пројеката за финансирање за МЗ Богосавац и др.

23.11.2018. године

Решење о закључењу списка учесника непосредног изјашњавања

11.19.2018. године

Решења - листа предлога пројеката

Богосавац.pdf

Букор.pdf

Грушић.pdf

Криваја.pdf

Накучани.pdf

Рибари.pdf

Слепчевић.pdf

Шеварице.pdf

26.10.2018. године

Нова одлука о времену и месту одржавања непосредног изјашњавања за МЗ Дреновац

26.10.2018. године

Нова одлука о времену и месту одрржвања непосредног изјашњавања за 22 МЗ

26.10.2018.године

Накнадни јавни позив за подносење предлога пројеката у 22 МЗ

18.10.2018. године

Одлука о исправци места спровођења непосредног изјашњавања у НЗ Поцерски Причиновић

11.10.2018. године

Одлука о времену и месту одржавања непосредног изјашњавања за 22 месне заједнице

11.10.2018. године

Одлука о времену и месту одржавања непосредног изјашњавања за МЗ Дреновац

18.09.2018. године

Коначна листа пројеката за финансирање.pdf

14.09.2018. године

Коначно решење о списку учесника непосредног изјашњавања.pdf

28.08.2018. године

Јавни позив за подношење предлога пројеката

Решење о износу средстава за финансирање пројеката у мз:

ДРЕНОВАЦ

ДУВАНИШТЕ

ГОРЊА ВРАЊСКА

МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ

ОРАШАЦ

СИНОШЕВИЋ

ТАБАНОВИЋ

27.08.2018. године

Привремено решење о броју учесника непосредног изјашњавања у месним заједницама: Богосавац, Букор, Варна, Волујац, Бојић, Двориште, Доња Румска, Горња Румска, Грушић, Милошевац, Змињак, Кеиваја, Маови, Метлић, Накучани, Петловача, Поцерски Метковић, Поцерски Причиновић, Рибари, Слепчевић, Церовац и Шеварице.

Обавештење о стицању статуса овлашћеног предлагача

Места изјашњавања

20.07.2018. године

Јавни позив за подношење предлога пројеката

18.07.2018. године

Обавештење о стицању статуса овлашћеног предлагача

Износи за изјашњавање о пројектима месних заједница у којима ће се изјашњавање спровести у септембру 2018.године

Образац за подношење Предлога пројекта

17.07.2018. године

Привремено решење о броју учесника непосредног изјашњавања у месним заједницама Дреновац, Дуваниште, Горња Врањска, М.Причиновић, Орашац, Синошевић И Табановић

Решење о износу средстава за финансирање пројеката у МЗ Јевремова

28.6.2018. године

Обавештење о обради података о личности

28.05.2018. године

Коначна листа пројеката за финансирање МЗ Штитар

14.05.2018. године

Решења о износу средстава за финансирање пројеката у МЗ

БАИР ИЗНОС.pdf

ДОЊИ ШОР ИЗНОС.pdf

ЖИКА ПОПОВИЋ ИЗНОС.pdf

ЈЕВРЕМОВА ИЗНОС.pdf

КАМЕЊАК ИЗНОС.pdf

КАМИЧАК ИЗНОС.pdf

КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ ИЗНОС.pdf

ЛЕТЊИКОВАЦ ИЗНОС.pdf

ПРЕКИ ШОР ИЗНОС.pdf

ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ ИЗНОС.pdf


30.04.2018. године

Одлука о датуму и времену спровођења поступка непосредног изјашњавања у МЗ Штитар

Решење којим се утврђује листа предлога пројеката за неспоредно изјашњавање грађана у МЗ Штитар

26.3.2018. године

Јавни позив за подношење предлога за финансирање пројеката у МЗ Штитар

26.3.2018. године

Обавештење о броју учесника неопходном за статус овлашћеног предлагача пројеката у МЗ Штитар

26.3.2018.године

Правилник о спровођењу одлуке о праву месних заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава

26.3.2018. године

Правилник о утврђивању списка учесника директног одлучивања о предлозима пројеката месних заједница

23.3.2018. године

Привремено решење о броју учесника непосредног изјашњавања за МЗ Штитар

4.12.2017. година

Коначна листа пројекaта за финсирање

16.11.2017. године

Одлука о термину и местима спровођења поступка непосредног изјашњавања о предлозима пројеката

02.10.2017. године

Јавни позив (1)-предлагање пројеката.doc

29.09.2017. године

Обавештење грађанима приградских и сеоских месних заједница града Шапца у којима ће бити спроведен поступак непосредног изјашњавања о предлозима пројеката у току 2017. године

Обавештење статус овлашћеног предлагача.doc

Предлог пројекта ОБРАЗАЦ .doc

24.09.2017. године

Обавештење грађанима приградских и сеоских месних заједница града о увиду у списак учесниика непосредног изјашњавања о предлозима пројеката месних заједница

27.10.2017. године

Решење о утврђивању листа предлога пројеката за непосредно изјашњавање грађана.

01.12.2017. године

Коначно решење о броју учесника


Пишите нам

Уколико имате сугестије, предлоге, утиске, похвале, али и жалбе или молбе, пишите нам. Ми ћемо дати све од себе да вам одговоримо у најкраћем могућем року.

pen
Пошаљи

Актуелни догађаји

Јул
10.

Забрана саобраћаја у Карађорђевој и Занатлијској

Због извођења радова на реконструкцији пута у Улици Карађорђева у ...

Више информација

Сервисне информације

Све важне информације на једном месту

service info
16. Март 2020.

Забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића

Обавештавамо грађане да ће бити забрањен саобраћај у Улици Милутина Бојића у Шапцу, од раскрснице са Улицом Војислава Илића до раскрснице са Улицом Леонарда Да Винчија, у ...

Више информација

Адресар

Погледајте телефонски именик града Шапца

Address

Контакт

Попуните контакт формулар или нас директно контактирајте путем наведених телефона

Господар Јевремова 6
15000, Шабац
Република Србија
015/346-711
015/364-100
Пошаљи

E-маил листа

ПРИЈАВИТЕ СЕ НА НАШУ Е-МАИЛ ЛИСТУ И БУДИТЕ ОБАВЕШТЕНИ О НОВОСТИМА У НАШЕМ ГРАДУ.

Унесите тражени појам и притисните 'ентер'